Въпроси и отговори зададени от mustimustafa231
1 - 15 от 19
Моля г-жо Радка Кънчева да помогне
В триъгълника ABC (ъгъл C = 90º) големината на ъгъл B е 50º. Ъглополовящата AL пресича височината CD в точка Q. Големината на ъгъл AQC
добавена от mustimustafa231 07.06.2022
1
20
Моля помогнете 7 клас
В ромба ABCD
добавена от mustimustafa231 26.05.2022
0
5
Моля помогнете 7 клас
Стихотворение за Прекрасния сън
добавена от mustimustafa231 17.05.2022
0
7
Моля г-жо Радка Кънчева да помогне
В АВС (
добавена от mustimustafa231 26.03.2022
0
14
Моля г-жо Радка Кънчева да помогне
За ъглите а, В и у на ∆АВС е известно, че a:B:y=2:1 : 3. AL е ъглополовяща, а CD е височина. Ако LA = 16 cm, дължината на височината CD в сантиметри е:
добавена от mustimustafa231 21.03.2022
0
10
Моля г-жо Радка Кънчева да помогне
За ъглите а, В и у на ∆АВС е известно, че a:B:y=2:1 : 3. AL е ъглополовяща, а CD е височина. Ако LA = 16 cm, дължината на височината CD в сантиметри е:
добавена от mustimustafa231 21.03.2022
0
8
Моля г-жо Радка Кънчева да помогне
1 задача .B ABC a:B:y=3:5:12 и AB = 32 cm. Симетралите на страните АС и ВС пресичат страната АВ съответно в точките М и N. Намерете: а) големината на MCN: б) периметъра на CMN 2 задача B ABC ...
добавена от mustimustafa231 20.03.2022
1
13
Моля помогнете 7 клас
B ABC CAB=124. Симетралите на страните АС и АВ пресичат страната ВС съответно в точките М и М. Намерете големината на MAN.
добавена от mustimustafa231 19.03.2022
3
15
Моля помогнете 7 клас
B & ABC a: B: y 2:10:3 и AC-12 cm. Симетралите на страните AB и BC пресичат страната АС съответно и точките N и М. Намерете: а) големината на MBN: б) периметъра на BMN
добавена от mustimustafa231 19.03.2022
0
8
Моля помогнете 7 клас
B ABC (CA = CB) AB = 8 cm и CL е ъглополовяща (L є AB). Ако точка L е на разстояние 2 cm от АС, намерете ъглите на АВС.
добавена от mustimustafa231 14.03.2022
2
11
Моля помогнете 7 клас
В остроъгълния ABC CD е височина и DQ Il AC (Q ∈ AC). Aко
добавена от mustimustafa231 14.03.2022
0
3
Моля помогнете 7 клас
B ABC (CA = CB) AB = 8 cm и СL е ъглополовяща (L є AB). Ако точка L е на разстояние 2 см от АС, намерете ъглите на АВС:
добавена от mustimustafa231 13.03.2022
0
7
Моля помогнете 7 клас
в равнобедрения ∆АВС (AC = BC) ъглополовящата на А пресича ВС в точка L. Намерете ъглите на АВС, ако: a) ALC = 126°; б)
добавена от mustimustafa231 03.03.2022
0
14
Моля помогнете 7 клас
B ABC AB > AC и AL (L€C) е ъглополовяща. Върху страната AB е взета обща точка N, като AN = AC. Докажете, че ∆ALN е съответно равен на ∆ALC.
добавена от mustimustafa231 03.03.2022
0
4
Моля помогнете 7 клас
В равнобедрения тр.ABC AB е основа. На продължението на бедрото AC е взета точка М така, че СМ= СА (С е между A и М). Докажете, че AB перпендикулярна BM.
добавена от mustimustafa231 02.03.2022
1
13
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

mustimustafa231
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ