Въпроси и отговори зададени от qkimova000
1 - 15 от 21
Главно и подчинено изречение
Географската карта на България ни помага да обхванем с поглед цялата държава. Кое изречение е главно и кое подчинено?
добавена от qkimova000 26.03.2022
1
7
Главно и подчинено изречение
Географската карта на България ни помага да обхванем с поглед цялата държава. Кое изречение е главно и кое подчинено?
добавена от qkimova000 26.03.2022
1
4
Домашна работа по български език
Преобразувайте обособеното обстоятелствено пояснение в отделно изречение като запазите смисъла: Всяка държава, участвайки в инициативата на УНИЦЕФ, избира своя посланик на добра воля, представлява ...
добавена от qkimova000 23.05.2021
1
17
Домашна работа по литература
Как разбирате израза от творбата на Бранислав Нушич „Автобиография": германците са измислили изключенията като едно от своите милитаристични средства за ликвидиране на врага. Запишете с 2-3 изрече ...
добавена от qkimova000 23.05.2021
0
9
Преобразуват изреченията с еднородни допълнения, еднородни обстоятелствено пояснениея и еднородни определения така, че допълненията, обстоятелствените пояснения и определенията да не са еднородни частни.
Симеон и Милен седят на един чин. На площада се събраха хора от градове и от села. В училищния хор пеят Мариана, Светла и Гергана. Предадох контролните работи на Стилян и на Георги. Високият ...
добавена от qkimova000 10.04.2021
1
12
Кои думи в изречениеята са еднородни допълнение? Кои думи пояснява и на кои въпроси отговарят?
Симеон и Милен седят на един чин. На площада се събраха хора от градове и от села. В училищния хор пеят Мариана, Светла и Гергана. Предадох контролните работи на Стилян и на Георги. Високият ...
добавена от qkimova000 10.04.2021
1
6
Какви грешки са допуснати в изреченията? Редактирайте
Преди време исках мобилен телефон, но сега по-харесвам ново колело. Не винаги успявам да не мога да се свържа с интернет.
добавена от qkimova000 14.03.2021
3
17
Бъдеще време в миналото
Като използвате форми на глаголи в бъдеще време в миналото (щяха да огреят, щяхме да наловим), докажете с конкретни примери, че всяка от глаголните форми има свое собствено ударение.
добавена от qkimova000 14.02.2021
1
11
Бъдеще време в миналото
За изразяване на основни или на допълнителни действия служат формите за време в миналото? -щяха да огреят -щяхме да наловим
добавена от qkimova000 14.02.2021
1
6
Звукови промени в думата. Променливо я
Обяснете какви звукови промени настъпват в изговора на всяка от тях и това до какви грешки в правописа може да доведе: (светлинни, очакваха, съществува, гимнастика, отдели, тежки) Срещу всяка дум ...
добавена от qkimova000 10.01.2021
0
5
Какво е мястото на образованието сред ценностите на българина от епохата на Средновековието
Трябва да отговоря писмено на въпроса, но не се сещам какво точно да пиша... За ученици в 6 клас. Не трябва да е много дълго.
добавена от qkimova000 06.01.2021
0
6
Трябва ми отговор на въпроса:
Какво е мястото на образованието сред ценностите на българина от епохата преди Освобождението? Домашната е за ученици в 6 клас.
добавена от qkimova000 04.01.2021
1
18
Отговор на тема "Оказва ли влияние родното място върху оформянето ни като личности?"
Трябва да напиша отговор на този въпрос, но не сещам какво да пиша.
добавена от qkimova000 03.01.2021
1
6
Трябва да намеря думи, в които има несъответствие между изговор и правопис на съгласни звукове, на гласни звукове и думи с подвижно или непостоянно ъ
Живели някога един дядо и една баба. Те били сръдливи и инатливи. Старците си нямали деца и живели сам-самички. Имали само крава и козичка. На полицата в кухнята се мъдрело едно поощърбено гърненце ...
добавена от qkimova000 02.01.2021
1
5
Всеки чува само това, което разбира
Трябва да направя съчинение на тема "Всеки чува само това, което разбира". Не се сещам какво да напиша, помогнете ми
добавена от qkimova000 29.12.2020
2
13
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

qkimova000
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ