Въпроси и отговори зададени от reni90_1990
1 - 15 от 43
задача по Български език
зад1 Някои от изреченията се нуждаят от редактиране.Запишете ги правилно и обяснете редакторската си работа. Господин Станчев , интервюирали ли сте олимпийски шампион? Задавала ли сте си въпрос ...
добавена от reni90_1990 04.03.2022
0
7
задача по Литература
Принцът и просякът"- какво научава читателят за том и Едуард от диалога между тях? На какви теми разговарят? От какво се интересуват? какво е отношението им към света на възрастните? По какво с ...
добавена от reni90_1990 27.02.2022
1
16
Кои са най- съществените проблеми, които могат да възникнат в процеса на междуличностните комуникации?
Отговор на въпрос: Кои са най- съществените проблеми, които могат да възникнат в процеса на междуличностните комуникации?
добавена от reni90_1990 13.02.2022
3
12
задача по Български език
Определете вида на изречението по състав. Лесно ще се спрявя с стова с това отгледало, пораснало и обгрижвано морско свинче,ядящо всичко. 1.Направете синтактичен анализ. 2. Запишете причасти ...
добавена от reni90_1990 13.02.2022
1
8
задача по математика
Пресметнете по рационален начин изразите: 46* (-219)+54*(-219); 0,8*55,28-0,8*65,28; 25*11-25*8+25; 3541 51/173*(-3,8)+3531 51/173*3,8; 500*(-111/125+202/250-9/500) (-1/7 -9/14-17/21-1)*(-42)
добавена от reni90_1990 10.02.2022
0
8
задача по математика
Задача 1 Пресметнете по два начина (със и без разкриване на скобите)изразите: 12-(29-15) 35-17-(24-17+35) -(30+9-21)-(9+19-50) -(17-28)+(35-24)-(48-35-35) Задача 2 Опростоте израза: (х-21)-(32-(9-( ...
добавена от reni90_1990 09.02.2022
1
13
задача по математика
Задача 1 Пресметнете по два начина (със и без разкриване на скобите)изразите: 12-(29-15) 35-17-(24-17+35) -(30+9-21)-(9+19-50) -(17-28)+(35-24)-(48-35-35) Задача 2 Опростоте израза: (х-21)-(32-(9-( ...
добавена от reni90_1990 09.02.2022
0
5
задача по математика
Задача 1 Пресметнете по два начина (със и без разкриване на скобите)изразите: 12-(29-15) 35-17-(24-17+35) -(30+9-21)-(9+19-50) -(17-28)+(35-24)-(48-35-35) Задача 2 Опростоте израза: (х-21)- ...
добавена от reni90_1990 08.02.2022
1
11
Характеристика на Рада Госпожина
Характеристика на Рада Госпожина
добавена от reni90_1990 25.01.2022
1
19
задача по Литература
Подредете последователно заглавията на сюжетните моменти според развитието на действието в главата "Радини вълнения" 1Началото на изпита 2Вълненията на Рада преди изпита 3 Появата на Стефчов-п ...
добавена от reni90_1990 25.01.2022
1
16
задача по български език
с кой израз може да се замени сегашно дечтелно причастие в изречението " Цветчетата, гледащи нежно към слънцето, бяха пораснали сякаш за една нощ." като гледаха както гледаха които гледаха
добавена от reni90_1990 24.01.2022
1
4
задачз по български език
1зад. От кой глагол се образуват две форми на минало страдетелно причастие- с наставки -н и -т?Запишете причастията. (да) отнеса (да ) нарежа (да )излея (да) покрия 2 зад. Определете вярни ил ...
добавена от reni90_1990 24.01.2022
1
4
Направете синтактичен анализ на изреченията
1. Непотърсеният пакет остана два дена на масата. 2.Обвиниха мен за счупента ваза. 3.Разсеяният получи забележка от учителя. 4.Никой не обръщаше внимание на забранения куфар.
добавена от reni90_1990 20.01.2022
1
13
задача по математика
Опростете изараза: А) (х-2)-(32-(9-(-5)+(х-13) Б) -b-(-(- 1/2-(b+1,8)+(-3-b+(1,2+b)-9,5)) В) (а+5,8-(-,02)) +(-4,2-(-1,3)-(-5,9-(-а))) Г) -(х -(3,5-(2-х-(-8,5)))+4 1/4)+х-(-5,25+(х-4-2 1/2)
добавена от reni90_1990 16.01.2022
2
13
Радка Кънчева
на 22 яну 2022
!
задача по математика
Запишете без скоби израза и пресметнете получения алгебричен сбор: а) 124+(-32)+(-8) б)-9+(-8)+(-7)+(+15) в)-(-13)+(+21)-8+(27) г)4,28+(-6,5)+(-4,28)-(-3,5) д)(-18)+(-17)+(-16)-(19)-(20)-(-21) е)-4 ...
добавена от reni90_1990 13.01.2022
2
8
1 2 3 »

Потърси помощ за своята домашна: