Въпроси и отговори зададени от simeon.dimitrov31
1 - 15 от 21
Триъгълник, страни!!
В триъгълника ABC точка M е от страната AC. Докажете, че ако BCBC
добавена от simeon.dimitrov31 08.06.2016
1
5
Трапец и Правоъгълник
Даден е правоъгълник ABCD със страна AB=6cm, в който ъгъл DAC=ъгъл DBA Периметърът на правоъгълника е ? В равнобедрен трапец ABCD диагоналът BD e ъгополовяща на ъгъл ABC и е перпендикулярен ...
добавена от simeon.dimitrov31 05.06.2016
1
7
Задача с намиране на ъгъл
Даден е ромб ABCD с пресечена точка на диагоналите O. През O е построена права, перпендикулярна на AB, която пресича правите AB и AD съответно в M и N, и BO=DN. Намерете по-малкият ъгъл на ромба  
добавена от simeon.dimitrov31 02.06.2016
3
6
Трапец. Видове Трапец
В трапец ABCD диагоналите се пресичат в точка O и са перпендикулярни. Ако AC=6cm, а BD=8cm, немерете лицето на трапеца.
добавена от simeon.dimitrov31 31.05.2016
2
6
Свойства на Успоредника
Периметърът на успоредника ABCD е 30 cm. Точките M, N, P и Q лежат съответно на страните  AB, BC, CD и DA. Докажете, че ако AM=2 cm, BM= 8 cm, DP= 8 cm, BN= 2 cm и AQ= 3 cm, то MNPQ е успоредник.
добавена от simeon.dimitrov31 20.04.2016
1
7
Задача от Линейни Нерваенства
След повишаването на цените с парите, за които може да се купят 5 kg кашкавал при старата цена, при новата цена може да се купят най-много 4 kg. Най-малко с колко процента са били повишени цените?
добавена от simeon.dimitrov31 11.04.2016
4
10
Приложение на линейните неравенства
За кои стойности на параметъра a неравенството има за решение всяко x? ax-a2
добавена от simeon.dimitrov31 29.03.2016
2
4
Приложение на линейните неравенства
На първи кръг от състезание по математика се дават 10 задачи. За всяка вярно решена задача се дават по 4 точки, а за всяка нерешена задача се отнема по 1 точка. До втория кръг се допускат учениците ...
добавена от simeon.dimitrov31 28.03.2016
1
9
а<0, намерете всички положителни числа
Ако a
добавена от simeon.dimitrov31 24.03.2016
1
6
Симетрала на отсечката!
Нека k е окръжност с център O, а точките A и B лежат върху нея. Докажете, че симетралата на AB минава през цетнър O 2. Дадени са два равнобедрени триъгълника ABC и ABD с обща основа AB. Докажет ...
добавена от simeon.dimitrov31 18.02.2016
1
3
Равнобедрен триъгълник
Сборът на два от ъглите на равнобедрен триъгълник е 100 градуса. Намерете ъглите в триъгълника
добавена от simeon.dimitrov31 14.02.2016
2
12
Задачи от смеси и сплави!!!
Колко килограма вода трябва да се изпари от 10 kg целулоза, която съдържа 85 % вода, за да се получи целулоза с 75 % вода?
добавена от simeon.dimitrov31 24.01.2016
2
16
За коя стойност на периметъра а са еквивалентни уравненеия?
За коя стойност на периметъра а са еквивалентни уравнения: а) 3x-(x-1/2)2=x(4-x) и (3a-1)x=2 б) x-6/3-1/3x=-2 и (a2-2a)x=a-2
добавена от simeon.dimitrov31 10.01.2016
1
4
Математика за 7 клас. Уравнения свеждащи се до линейни
Решете уравнението: а) x3-x=0   в)x3+4x2+4x=0    г)(2x+1)2-2(x-2)-1=2x(x+1) Докажете че уравнението няма решение:  а)x2-2x+3=0 б)x2+x+2=0
добавена от simeon.dimitrov31 06.01.2016
2
24
Помощ за утре по математика
1) Решете уравнението като изнесете общ множител пред скоби :                                                                     а) 2x-1+(2x-1)2=0     б) 3x-2-(2-3x)2=0
добавена от simeon.dimitrov31 05.01.2016
2
10
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: