Въпроси и отговори зададени от Kiki Keremidchieva
1 - 15 от 12
Активност в домашните:
Няма отговори
Задача по Физика, спешно е!
Колко литра вода с температура 20 градуса и колко литра вода с температура 80 градуса трябва да се смесят,за да се получат 300литра вода с температура 40 градуса?
добавена от kiki.keremidchieva 21.02.2017
0
12
Активност в домашните:
Няма отговори
Спешно! Математика за 8 клас.
най-големият корен на уравнението ( x2-2x)2+80=18(x2-2x)
добавена от kiki.keremidchieva 25.10.2016
2
7
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за 8 клас. Спешно!
Рационализирайте знаменателя на дробите и опростете израза: 2/ V3 - V3/6 + 2/ V27 - 3/ V48= 1/7(V2+1) + 3/ V8-1 - 2/ V2= 2/1+V2+V3 + 2/1+V2-V3=  30/ V11+V5+V6 + 30/ V11-V5-V ...
добавена от kiki.keremidchieva 08.10.2016
2
9
Активност в домашните:
Няма отговори
+1 точка
Математика за 8 клас. Спешно!
 Изразът √15876/7√18 е равен на? /-означава деление, изразът е представен като дроб числител е √15876,   знаменател е 7√18.
добавена от kiki.keremidchieva 03.10.2016
2
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Спешна домашна з а8 клас
Приведете в нормален вид: (х-3)(х-1)(х+1)(х+3) и (1-х)(1+х)(1+х2)(1+x4) Разложете на множетили: (a+1)(a2-b2)-(a+b)(a2-1) и x4-x2(a2+1)+a2 Разложете на множители,като допълните до точно квад ...
добавена от kiki.keremidchieva 16.09.2016
1
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Спешно! Математика за 8 клас.
Приведете в нормален вид: (х-3)(х-1)(х+1)(х+3) и (1-х)(1+х)(1+х2)(1+x4) Разложете на множетили: (a+1)(a2-b2)-(a+b)(a2-1) и x4-x2(a2+1)+a2 Разложете на множители,като допълните до точно квадрат: x2- ...
добавена от kiki.keremidchieva 16.09.2016
1
7
Активност в домашните:
Няма отговори
Задачи от движения- Насрещни движения.
Двама туристи тръгнали един срещу друг едновременно от пункт А и пункт В. При срещата им се оказало, че първият е изминал 8/15 от целия път и още 4 км, а вторият е изминал 1/3 от пътя. Колко е разс ...
добавена от kiki.keremidchieva 13.01.2016
3
15
Активност в домашните:
Няма отговори
, Задача от движение по математика, за утре е!
Лена тръгва с велосипед, движейки се с 12 кмч, а 15 м по- късно е велосипед след нея тръгва Чавдар. След колко време той ще настигне Лина, ако скоростта му е 14 км/ч?
добавена от kiki.keremidchieva 13.01.2016
2
12
Активност в домашните:
Няма отговори
Спешно е! По Биология
Спешно! По Биология! Откъде идва наименованието на покритосеменните растения?
добавена от kiki.keremidchieva 10.12.2015
1
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи.
Разложете на множители. 4x2+4x+1 0,01-0,6t+9t2 225-9z6 64a3+1
добавена от kiki.keremidchieva 28.10.2015
2
17
Активност в домашните:
Няма отговори
Спешна домашна по химия! Урок Валентност.
Определете валентноста на елементите в означените съединения- Na2O.   CaO. CO. CaH2. Cu2O.
добавена от kiki.keremidchieva 28.10.2015
2
16
Активност в домашните:
Няма отговори
СПЕШНО!!! Математика за 7 клас. Разлагане.
Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи. Изчислете рационално: 5,99.42,66+5,99.57,34 87^2-13^2 991^2-990^2 ^2- e на втора степен.   
добавена от kiki.keremidchieva 28.10.2015
1
8

Потърси помощ за своята домашна: