Мирела Борисова
преподава по Химия
в град София
Въпроси и отговори зададени от redmartini22
1 - 15 от 97
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Избирам за Най добър отговор!!!
1. Определете показателя на пречупване n на диамант, в който жълтата светлина се разпространява със скорост 2c/7, където c е скоростта на светлината във вакуум. 2. Какво се случва, когато моно ...
добавена от redmartini22 11.06.2018
1
72
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Спешна домашна по математика!!! Помощ!!! За днес!!! Избирам за НДО!!!
1. В правоъгълен триъгълник единият катет е 5см, а височината към хипотенузата е 3 см. Намерете хипотенузата и другия катет.
добавена от redmartini22 18.06.2017
1
11
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Задачи по математика! Много спешно!!! За днес! Помощ! Избирам за най добър отговор!!!
1. Ако tgα=√3, намерете стойностите на останалите тригонометрични функции. 2. В правоъгълен триъгълник единият катет е 5см, а височината към хипотенузата е 3 см. Намерете хипотенузата ...
добавена от redmartini22 18.06.2017
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
моля помогнете!!! спешно по математика!! за днес !!!
Здрвавейте! Може ли някой да ми обясни защо във формулата за преместването на махало t=T/4 делим периода на махалото на четири? 
добавена от redmartini22 04.06.2017
0
10
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!! СПЕШНО!! Текстови Задачи
1. Малко метално топче с маса 20 г. е закачено на нишка с дължина 2,5м. Колко е периода на това махало? 2. Тяло с маса 250 г е закачено на пружина и извършва трептения с честота 4 Hz. Определете  ...
добавена от redmartini22 10.05.2017
1
29
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
моля помогнете!!! спешно!!
1.Изчислете масата на захарозата, която се съдържа в 100ml безалкохолна напитка, ако знаете, че моларната й концентрация е 0,3l/mol. 2.При ферментация на глюкоза се получават 460g етанол. Изчисле ...
добавена от redmartini22 27.04.2017
0
9
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Много спешно ми трябват решения на задачите! Помощ!!! Избирам за най-добър отговор!
10. Ако две лампи с различни съпротивления са свързаниуспоредно, коя от тях ще свети по-ярко? а) Лампата с по - малко съпротивление, защото черпи повече ток. б) Лампата с по- голямо съпроти ...
добавена от redmartini22 14.02.2017
0
19
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Много спешно по физика!!! Моля помогнете с каквото и както можете!!! Помощ!! Давам лайк и избирам за най-добър отговор!!!
10. Ако две лампи с различни съпротивления са свързаниуспоредно, коя от тях ще свети по-ярко? а) Лампата с по - малко съпротивление, защото черпи повече ток. б) Лампата с по- голямо съпроти ...
добавена от redmartini22 14.02.2017
0
113
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
моля помогнете!!! спешно по химия!!! помощ!!!
1. Колко грама Al4C3 ще се получи при взаимодействие на алуминий със 72 g чист въглерод? 2. Изразете с химични уравнения следния преход: C → CO2 → H2CO3 → Na2CO3
добавена от redmartini22 27.12.2016
1
11
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Много спешно! Моля помогнете! Давам лайк и избирам за най-добър отговор!
Как се превеждат тези лесни за вас, трудни за мен изрази: (свързани са с химията) Buckminsterfullerene -inhibits enzyme in HIV virus -superconductor with some atoms -regular-pressure hydrog ...
добавена от redmartini22 19.12.2016
2
12
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Задача по ФИЗИКА! Много е спешно, моля помогнете!
Електрично поле на положителен заряд q1=3.10-7C и отрицателен заряд q2=2.10-7C е представено чрез силови линии. От положителния заряд започват 18 силови линии. Колко от тях завършват във отрицателн ...
добавена от redmartini22 26.11.2016
1
12
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Задача по физика!!! Много е спешно, моля помогнете!
Пробен заряд q0=2.10-9C се привлича от наелектризирано тяло със сила F=4.10-5N. Определете интензитета на електричното поле в точката, в която се намира пробният заряд.  
добавена от redmartini22 26.11.2016
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Спешна домашна по Физика!!! Помощ!!!
Автомобилните свещи произвеждат искри, които възпламеняват горивната смес. При какво минимално напрежение между двата електрода ще прескочи искра, ако разглеждаме свеща като плосък кондензатор с ра ...
добавена от redmartini22 26.11.2016
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Много спешна домашна работа!!! Помощ!!! Моля помогнете! Избирам за най-добър отговор!!!
Открийте смисловите грешки и обяснете причините, на които те се дължат: А. В своята трагедия "Едип цар" Софокъл представя драмата на един човек, извършил, без сам да знае това, тежък грях. Той  ...
добавена от redmartini22 15.11.2016
0
13
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
15%
Постижения:
Много спешна домашна! За днес!! Нуждая се от помощ!!! Предварително много ви благодаря!!!
Здравейте! Може ли да ми дадете определение за валентност и да ми кажете от какво се определя валентносттта на елементите, защото в учебника ми е дадено много сложно. Също искам да знам и определен ...
добавена от redmartini22 10.11.2016
0
10
1 2 3 4 5 » 7

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

redmartini22
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Теми

триъгълник (16) медиана (10) ъглополовяща (8) височина (8) хипотенуза (6) равнобедрен триъгълник (6) периметър (6) 7 клас (5) ъгъл (5) прав ъгъл (5) правоъгълен триъгълник (5) тест (5) успоредник (5) доказателство (5) страна (5) медицентър (5) трапец (5) маса (5) катет (4) симетрала (4) неравенства (4) теорема (4) средна отсечка (4) средна основа (4) математикаа (3) еднакви триъгълници (3) лексика (3) перпендикуляр (3) правоъгълник (3) хипотенузата (3) отсечка (3) бедро (3) градусна мярка (3) неравенство (3) решение (3) четириъгълник (3) диагонали (3) български език (3) линейни неравенства (3) успоредни прави (3) докажете (3) точка (2) интервали (2) безкрайност (2) биология (2) обем (2) диагонал (2) ъгли (2) точки (2) външно оценяване (2) английски език (2) анубис (2) химия (2) формули (2) многочлен (2) корен (2) уравнения (2) ромб (2) вектори (2) страни (2) бедра (2) запетая (2) пунктуация (2) география (2) европа (2) ускорение (2) сила (2) температура (2) квадратно уравнение (2) окръжност (2) Текст (2) напрежение (2) електростатика (2) електрично поле (2) въглерод (2) последователно (2) корен квадратен (2) текстова задача (2) Линейни уравнения (1) решете (1) домашни работи (1) работи (1) фразеологизми (1) метонимия (1) хипербола (1) Метафора (1) права (1) електронни изделия (1) индия (1) производство (1) фактори (1) географи (1) задача (1) задачи математика (1) правоъгълен (1) елин пелин (1) тропи (1) толстой (1) разкази (1) по жътва (1)
още теми...