Въпроси и отговори зададени от Lyubima888
1 - 15 от 33
Опростете следните изрази
x2 - 6x + 9/ 2x2 . (x / x - 3   -   x / x + 3 )
добавена от Lyubima888 18.10.2014
1
6
Опростете следните изрази
( 1/ a-1 -  1/ a+1  - 1 )  . a2 - 1  /  a 
добавена от Lyubima888 18.10.2014
1
6
Извършете действията
x2 + y2 / x2 -y2   -   x + y / 2x - 2y   + 1
добавена от Lyubima888 13.10.2014
2
5
Извършете действията
a / ( x - a )  + 1 / x- a   - 1 / a - x
добавена от Lyubima888 13.10.2014
3
7
Извършете действията
2x / y2  +  1 / xy3
добавена от Lyubima888 12.10.2014
2
6
Извършете действията
8/a - 6/a2
добавена от Lyubima888 11.10.2014
1
5
Извършете действията
5/a + 7/ab
добавена от Lyubima888 11.10.2014
1
3
Извършете действията
2/a  + 3/b - 4/c
добавена от Lyubima888 11.10.2014
1
4
Извършете действията
a + 1 / a - 1  +   a - 2 / 1 - a
добавена от Lyubima888 11.10.2014
1
5
Извършете действията
2a / a - b  - x / b - a
добавена от Lyubima888 10.10.2014
1
5
Извършете действията
a / x - 1 + 1 / 1 - x
добавена от Lyubima888 10.10.2014
1
4
Докажете тъждествата
x  - a / 1 - x  =  a - x / x - 1
добавена от Lyubima888 08.10.2014
2
10
Опростете дробите и намерете допустимите стойности
x3 + x2 y  /  x2 + 2xy + y2   при  x=3 , y= -2
добавена от Lyubima888 08.10.2014
2
11
Опростете дробите и намерете допустимите стойности
a4 - b4 / a2 - b4   при a = 5 , b = -3
добавена от Lyubima888 08.10.2014
1
6
Опростете дробите и намерете допустимите стойности
mn - m + n - 1 / m 2 + m  при m = 0.5 n = 1
добавена от Lyubima888 08.10.2014
1
3
1 2 3 »

Потърси помощ за своята домашна: