Калин Ангелов
преподава по Математика
в град Враца
Домашни работи зададени от Мели
1 - 15 от 7
Активност в домашните:
Няма отговори
Есе за Богатството и Бедността!! Спешноо е за утре! Моля,помогнете!
добавена от melda_kj 06.03.2014
1
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Трети признак за еднаквост на триъгълници... Спешно е за утре !! Помогнете моля!
В равнобедрения триъгълник ABC с основа AB отсечките AM и BN са медиани.Докажете,че ∠AMB=∠BNA.
добавена от melda_kj 28.01.2014
2
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Трети признак за еднаквост на триъгълниците.. За утре,помонете моля!!!!
Триъгълниците ABC и ABD са равнобедрени с основа АB.Докажете,че триъгълник ACD e съответно равен на триъгълник BCD.Намерете ъгъл CAD,ако ъгъл ABC=75градуса и ъгъл ABD=40градуса. Упътване:Разгледайт ...
добавена от melda_kj 28.01.2014
2
6
Активност в домашните:
Няма отговори
Трети признак за еднаквост на триъгълници.. За утрее !!
Даден е равностранен триъгълник ABC и точка O във вътрешността му такава,че OA=OB=OC.Докажете,че: а)ъгъл OAB=ъгъл OBC=ъгъл OCA=30градуса. б)Ъгъл AOB=ъгъл BOC=ъгъл COA=120градуса. Упътване:Използвай ...
добавена от melda_kj 28.01.2014
2
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Трери признак за еднаквост на триъгълници.. Спешно е.. Помогнете моля!!
AC=AD и BC=BD.Докажете,че: а)триъгълникът ABC следователно е равен на тpиъгълник ABD; б)ъгъл ABC=ъгъл ABD и ъгъл АCB = ъгъл ADB; в)правата AB е симетрала на отсечката CD.
добавена от melda_kj 27.01.2014
1
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Трети признак за еднаквост на триъгълници.. Спешно е ,моля помогнете!
AC=AD и BC=BD.Докажете,че: а)триъгълникът ABC следователно е равен на тpиъгълник ABD; б)ъгъл ABC=ъгъл ABD и ъгъл АCB = ъгъл ADB; в)правата AB е симетрала на отсечката CD
добавена от melda_kj 27.01.2014
1
6
Активност в домашните:
Няма отговори
СИМЕТРАЛА НA ОТСЕЧКА..Спешно e!!
 Дадени са два равнобедрени триъгълника ABC и ABD с обща основа AB. Докажете,че правите AB и CD са перпендикулярни.
добавена от melda_kj 26.01.2014
3
6

Потърси помощ за своята домашна: