Домашни работи зададени от Весела Стоянова
1 - 15 от 19
Много спешна домашна работа.....
В чудна гора живеят 39 дракона. От тях 22 имат поне 1 синьо крило, а 28 имат поне 1 синьо крило. а) Колко от драконите имат сини и червени крила? б) Колко имат само червени крила? в) Колко имат  ...
добавена от zdravka.georgievas 28.04.2017
1
6
Физика, електротехника, помощ
Какво налага използването на двойно тарифния електромер?
добавена от zdravka.georgievas 28.01.2017
0
6
Електротехника спешна домашна!!!!!!!!!!
1. Ел. Машини за постоянен ток работят във 2 режима, кои са те? 2. Уреди от коя система, могат да бъдат използвани като ват метър: електромагнитна,електро динамична, магнитоелектрическа? 3. За из ...
добавена от zdravka.georgievas 26.01.2017
1
12
Електротехника, спешна домашна.
Енергоспестяваща лампа има мощност 22W, когато е включена към източник на напрежение 220V. Определете протичащия през лампата елетрически ток.
добавена от zdravka.georgievas 25.01.2017
1
6
Математика 10 клас,много спешно!!!
1задача Триъгълник има страни7,8,9; Решете задачата подробно като намерите: а) Лицето натриъгълник б)радиуса на вписана окръжност в триъгълника окръжност. 2задача Даден е успоре ...
добавена от zdravka.georgievas 15.06.2016
1
7
Математика 8 клас,спешноооо...
Намерете страните на описан около окръжност четириъгълник ABCD,ако AB : BC : CD = 2 : 5 : 4 ,а периметърът му е 60см.
добавена от zdravka.georgievas 16.05.2016
2
6
10 клас математикааа
Даден е триъгълник ABC  със страни BC=7     AC=8    и cosβ= една седма , където β=∠ABC. Намерете ∠ВАС=α, страната АВ и радиуса на описаната около триъгълник окръжност.
добавена от zdravka.georgievas 11.05.2016
1
8
Матемаика 10 клас, спешно !!
Докажете тъждествоо acosβ - bcosα =а2 - b2  върху c където a,b,c  са страни, а α и β са ъгли на триъгълник.
добавена от zdravka.georgievas 11.05.2016
1
7
Моля,помощ задача за 8 клас..
В равнобедрен триъгълник ABC с основа AB и център на вписаната окръжност O , ъгъл AOB =130°. Намерете ъглите на триъгълник ABC.
добавена от zdravka.georgievas 10.05.2016
2
10
Периферни ъгли 8 клас.. Спешна домашна работа...
Дъгата MN в окръжност k е 75°. През точка M е построена допирателна t към k. Намерете периферните ъгли, които допирателната образува с хордата MN.
добавена от zdravka.georgievas 10.05.2016
1
7
+1 точка
Помощ, много ми е важно !!!!
Стойноста на израза А=-2х-(у-1) при х=у=-1 е:  
добавена от zdravka.georgievas 09.04.2015
2
7
Преразказ на Едип Цар 2 глава !!!!!
Едип Цар 2 глава
добавена от zdravka.georgievas 08.12.2014
1
5
много спешно! моля ви помогнете ми!
При тестово изпитване на автомобил водачът натиска педала на спирачката при скорост 40m/s. До спирането си автомобилът изминава 100 метра. А) Колко са началната и крайната скорост на автомобил ...
добавена от zdravka.georgievas 25.10.2014
1
7
Моляяяя , помогнете мии , ако не го напрая ще ме оставят!!!
Да се състави СОА , ГОА и програма на Паскал за функцията y=min {x1 , x2} , като на у се зададе по-малкото от двете числа.
добавена от zdravka.georgievas 19.06.2014
0
9
помоощщ спешно ми е !
II Ap  - калций и съединенията му?
добавена от zdravka.georgievas 08.06.2014
0
1
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: