Домашни работи зададени от Цветелина Христоваа.
1 - 15 от 11
Активност в домашните:
Няма отговори
английски език! помощ
Rewrite the sentences in the passive. 1.He didn't collect the dry cleaning yesterday ............................................................................ 2. The shop won' ...
добавена от cwetitoo.1994 14.04.2014
0
2
Активност в домашните:
Няма отговори
миниатюра от лондонското евангелие на цар иван александър
ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА МИ ПОМОГНЕ НЯКОЙ ЗА УТРЕ МИ Е! :) ЗАЩО ЕДНА ОТ ФИГУРИТЕ Е НАРИСУВАНА ПО-ВИСОКО, СТЪПИЛА НА ЧЕРВЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА? С КОИ СИМВОЛИ НА ВЛАСТТА (РЕГАЛИИ) Е ПОКАЗАН ВЛАДЕТЕЛЯТ? КО ...
добавена от cwetitoo.1994 13.04.2014
0
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Домашно по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК! МОЛЯ ВИ! СПЕШНО Е!
Read these letters on a problem page in a magazine. Write the correct form of the verb in brackets. Use either to or -ing. Dear Anna,  I'm 17 and my sister is 14 and she's really an ...
добавена от cwetitoo.1994 19.03.2014
1
6
Активност в домашните:
Няма отговори
помощ! английски език
Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use up to three words. I had never heard such a sad story. I was the saddest story I ....... heard. It was the first tim ...
добавена от cwetitoo.1994 11.03.2014
1
5
Активност в домашните:
Няма отговори
помощ! английски език
Fill in: for, since, how long, before, until or when. John had been working at the school library......... 2000 before he decided to quit. Natalie had been driving............... hours, so  ...
добавена от cwetitoo.1994 11.03.2014
1
2
Активност в домашните:
Няма отговори
антигона за утре ми е !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! благодаря предварително!
ВЪПРОСИ: ДА СЕ ПРОСЛЕДИ ДИНАМИКАТА В ОБРАЗА НА КРЕОН 1. ХАРАКТЕРИЗИРАЙТЕ СЛОВОТО НА КРЕОН ПРИ СБЛЪСЪКА НА АНТИГОНА И ХЕМОН 2. КАК СЕ ВПИСА КРЕОН В ДРАМАТУРГИЧНИЯ КОНФЛИКТ? 3.  КАКВИ С ...
добавена от cwetitoo.1994 03.03.2014
0
3
Активност в домашните:
Няма отговори
презентация за &яуот;услуги на мобилните комуникации - смс, ммс, бърз пренос на данни&яуот;
НЯКОЙ СЛУЧАЙНО ПРАВИЛ ЛИ Е ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА "УСЛУГИ НА МОБИЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ - SMS, MMS, БЪРЗ ПРЕНОС НА ДАННИ", АКО ДА, МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИ СВОЯТА ДА ВИДЯ КАК Я Е НАПРАВИЛ ЗА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ И АЗ КА ...
добавена от cwetitoo.1994 16.02.2014
1
2
Активност в домашните:
Няма отговори
английски език! помощ
Complete this email with words from the box: alredy, yet, for, since, in, ever, while, on, never   Dear Fiona, Nick and I arrived in London two days ago. Have you (b) ............ been  ...
добавена от cwetitoo.1994 10.02.2014
2
5
Активност в домашните:
Няма отговори
Не съм много добра по английски, така че ще се радвам някой да ми помогне с домашното! ЗА УТРЕ МИ Е!
This is one mistake in each of these sentences. Correct it. b. This is the funnyest book I've ever read. c. Portuguese is spoke in Brazil. d. This cinema is less modern as the one i ...
добавена от cwetitoo.1994 09.02.2014
1
3
Активност в домашните:
Няма отговори
Делника на крепостния селянин през средновековието! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ! ЗА УТРЕ МИ Е ТОВА ДОМАШНО!!!!!!
Делника на крепостния селянин през средновековието, какви права и задължения има той? 
добавена от cwetitoo.1994 09.01.2014
1
5
Активност в домашните:
Няма отговори
Някой добър по английск, моля да се отзове за помощ!!
Някой добър по английск, моля да се отзове за помощ!! 1 Do you know ........... Canadian people? A) some B) a little C) many 2. ........... they going shopping this afternoon? A) Are B) is C) Am 3. ...
добавена от cwetitoo.1994 01.12.2013
3
12

Потърси помощ за своята домашна: