Домашни работи зададени от rukie
1 - 15 от 10
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
-1 точки
разложете на множители израза
разложете на множители израза: 2ax2-4a2x+2x-4a
добавена от rukiekehaiova_96 24.07.2013
8
45
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Моля за помощ за задача по математика!
B ΔABC      AC=BC и симетралата на страната BC пресича правата АС в точка М. Ако BC=6см и СМ=АС, намерете периметъра на триъгълник BCM
добавена от rukiekehaiova_96 10.07.2013
4
40
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Моля за помощ за задача по математика!
(а) (а+1)(a2-b2)-(а+b)(а2-1) (б) a2+b2+2ab–2а-2b (в) x4-x2(a2+1)+a2 (г) xu+yv-xv-yv
добавена от rukiekehaiova_96 10.07.2013
4
24
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Български език за 7 клас моля ви трябва ми най-късно до утре сутрин!!!!!!!!
Баба Илийца тръгнала през ноща към реката, зад която я чакал бунтовника. Тя била много смутена от срещата със сприхавия калугер в манастира. Скоро стигна до реката, но мина покрай брега защото я бе ...
добавена от rukiekehaiova_96 07.05.2013
5
24
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
математика трябва ми до довечера заедно с решения!!!!!!!!!!!!!!!
2Ъглополовящата на ъгъл DAB в успоредника ABCD пресича страната CD в точка E. Намерете страните на ABCD, ако CE =2см и DE =2см............... 3Даден е успоредник ABCD. Точките M и N лежат на страни ...
добавена от rukiekehaiova_96 16.04.2013
5
20
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Трябвами за утре ако може по бързоооо!!!!!!!!!!
1Периметърът на успоредник АВCD е 10см, а периметърът на триъгълника ABC е 9см. Намерете диагонала AC. 2Ъглополовящата на ъгъл DAB в успоредника ABCD пресича страната CD в точка E. Намерете стра ...
добавена от rukiekehaiova_96 15.04.2013
5
33
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Трябва ми за утре заедно с решение HELP MEE !!!!!!!!!!!!!
В книжарница имало тетрадки по 60ст , 1лв , 1лв 20ст. Ани искала да си купи от трите вида тетрадки, като от най-евтините решила да вземе 3 пъти повече, отколкото от най-скъпите, а от тези по 1лв. - ...
добавена от rukiekehaiova_96 09.04.2013
4
10
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Образувайте глаголи от несвършен вид от следните глаголи:
допра;посегна;нанеса;купя;погледна;;;
добавена от rukiekehaiova_96 04.04.2013
6
13
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Определете вида на глаголите:
засипа сложи заскрежи продължаваше произвеждаше полудяха видяха подхлъзваха се падаха ставаха въргаляха се замерваха се
добавена от rukiekehaiova_96 27.03.2013
4
11
Активност в домашните:
Надежност:
71%
Одобрение:
5%
Постижения: » виж всички
Фразеологични словосъчетания:
 през куб за грош; от игла до конец; на куково лято;
добавена от rukiekehaiova_96 22.03.2013
4
34

Потърси помощ за своята домашна: