Домашни работи зададени от sexy bitch
1 - 15 от 42
Математика за 12 клас
1)Броят на върховете на петоъгълна и шестоъгълна пирамида са? 2)Броят на ръбовете на седмоъгълна призма е? 3)Броя на върховете и броя на стените на деветоъгълна призма? 4)даден е цилиндър r=4см ...
добавена от rosinka_9 14.01.2019
1
8
Математика за 12 клас
Задача 1: Кой е верния отговор? S=72πсмІ А)R=18см V=972πсмі Б)R=2см V=11πсмі В)R=6см V=108πсмі Г)R=18см V=36πсмі
добавена от rosinka_9 14.01.2019
1
5
математика 10 клас,помощ*
Височините в тъпоъгълен ΔABC се пресичат в точка Н.Докажете,че описаните окръжности около триъгълниците ABC и ABH имат равни радиуси.
добавена от rosinka_9 27.02.2017
0
3
математика 10 клас,помощ*
В равнобедрен триъглник ABC,основата АВ=12,а ъгълът при върха е 30є.Върху бедрото ВС е вэета точка D,така че ∠САD : ∠DAB=1:4.Намерете радиусът на описаната около ΔАВD окръжност.
добавена от rosinka_9 26.02.2017
1
6
математика 10 клас,помощ*
намерете стойностите на тригонометричните функции на; а)75° б)165° ,кото иэползвате ,че cos15°=ν2+ν3                                                                                 -- ...
добавена от rosinka_9 20.02.2017
1
9
математика 10 клас,помощ*
ако cotgα=0.5 3cosα.sinα —————— 4sin2α-7cos2α  
добавена от rosinka_9 20.02.2017
1
3
солфеж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какво е специфично за музикалното изкуство?
добавена от rosinka_9 01.10.2016
0
7
домашна работа по литиратура 9 клас
Защо,според мирогледа на средновековния човек,светът трябва да се опознава?
добавена от rosinka_9 07.06.2016
0
3
задача по математика!!!!!! IX Клас
Reshete uravneniqta: 1)3x2-8x=0 2)x2-27=0 3)5x2=0 4)x2-4x-5=0 5)x2-x-90=0 6)3x2-6x+16=0 7)15x2-8x+1=0 8)7x2+33x-10=0 9)15x2+11x+2=0 10)(3x-1)(x+2)=20 11) ...
добавена от rosinka_9 10.10.2015
2
7
задача по математика!!!!!! IX Клас
1) (3x-1)на втора -(2x+3)на втора =0 2) |3x+2y=7      |2x+3y=5  (системи)  
добавена от rosinka_9 27.09.2015
2
3
задача по математика!!!!!! VIII
Хорда разделя окръжност на дъги, едната от които е с 50є по-голяма от другата.Изчислете големините на периферните ъгли,образувани от хордата и допирателната,прекарана през единия й край.
добавена от rosinka_9 10.05.2015
2
5
задача по математика!!!!!! VIII
Допирателната в точка Т към окръжността k ( T z k ) сключва с хордата ТА ъгъл 38є 12' .Ако ТМ е диаметър в k,намерете мярката на ъгъл АТМ.
добавена от rosinka_9 10.05.2015
1
3
задача по математика!!!!!! VIII
Дъгата MN в окръжност k e 75є.През точка М е построена допирателна t към k .Намерете периферните или ,които допирателната образува с хордата MN.
добавена от rosinka_9 10.05.2015
1
3
задача по математика за 8 клас
Иво казал на Бисер: ,,Дай ми от твоите пари ,за да имам 100 лева." ,,Не-казал Бисер ,-ти ми дай половината от твоите пари,за да имам аз 100лв." По колко пари има всеки от двамата? 
добавена от rosinka_9 16.03.2015
1
10
задача по математика за 8 клас
Сборът на две числа е 21. Ако към едното от събираемите прибавим 4,а другото събираемо увеличим 3 пъти,сборът ще се увеличи с 40.Намерете числата.
добавена от rosinka_9 16.03.2015
1
6

Потърси помощ за своята домашна: