Въпроси и отговори зададени от Стенимираа Стефанова
1 - 15 от 10
Помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
добавена от stteli00 29.04.2020
0
10
Спешно да се пресметне!! Моля!
(3/ корен от 2 - корен от 5 + 3/ корен от 2 + корен от 5). корен от 8
добавена от stteli00 11.12.2019
1
16
домашно по математика
Правоъгълник е завъртян около по - голямата си страна . Ако повърхнината на полученото тяло е 80п см 2 и по -малката му страна е 4 см . намерете периметъра на правоъгълника .
добавена от stteli00 20.03.2013
2
26
за утре е помогнете
Основата на права призма е правоъгълен триъгълник с катети : a = 6 sm b = 8 sm и хипотенуза c = 10 sm Ако височината на призмата е 125 % от b , намерете повърхнината и обема на призмата .
добавена от stteli00 19.03.2013
1
16
+1 точка
за утре е моля помогнете
Правоъгълен трапец с основи 13 см и 7 см и бедра 8 см и 10 см е завъртян около голямата си основа .Намерете повърхнината на полученото тяло .
добавена от stteli00 10.03.2013
0
34
моля помогнете за утре е
как да начертая развивки на права осмоъгълна   призма и правилна осмоъгълна пирамида
добавена от stteli00 25.02.2013
0
24
домашно по математика за 6 клас
Права триъгълна призма има за основа правоъгълен триъгълник с катет a = 12 см и хипотенуза  c = 13 см околната повърхнина на призмата е 300 см2 , а повърхнината - 360 см2 .Намерете катета  b  на ос ...
добавена от stteli00 04.02.2013
2
21
моля незабавна помощ
Права четириъгълна призма с основс ромб  AB = 8 см ha = 5 см  l = h =11 см.  S и  S1 =?
добавена от stteli00 03.02.2013
2
7
моля незабавна помощ
Периметърът на основата на правилна четиъгъна призма е 2 dm ,а височината й е 80 mm . Намерете околната и пълната повърхнина на призмата.
добавена от stteli00 03.02.2013
1
20
моля незабавна помощ
Дължината на окръжност е  54.24 см . . Лицето на кръга . който тя загражда е ?
добавена от stteli00 17.01.2013
1
10

Потърси помощ за своята домашна: