Юлия Коева
преподава по География
в град София
Домашни работи зададени от Cansel Ferdun
1 - 15 от 19
да се реши уравнениетоо.. моляя ми помогнете ;((
(x+1)(( на втора степен) - (x-1)(( на втора степен) и 5(x+1) ?
добавена от cansel.ferdun 13.12.2012
3
22
помощ ! :( :( :( !моля wии помогнете ми.
Намерете ъглите, получени при пресичането на две прави, ако сборът на два от тях е 200 (градуса)
добавена от cansel.ferdun 13.12.2012
2
13
моля помогнете ми !!
Намерете ъглите и вътрешните ъгли на триъгълника, ако вътрешните ъгли се отнасят така както 2:3:5 ( и чертеж ми трябва)
добавена от cansel.ferdun 13.12.2012
4
21
да се реши уравнениетоо.. моляя ми помогнете ;((
(x+1) - (x-1)(na vtora stepen) = 5(x+1)
добавена от cansel.ferdun 13.12.2012
5
24
трябва да се реши уравнението :)) помогнете ме !
-5+x=1 или -5+x
добавена от cansel.ferdun 10.12.2012
8
22
спешнооооооооо :( помощт за утре ми е !
Мерките на вътрешните ъгли на триъгълник се отнасят така както 2:3:7 Намерете ъглите на триъгълника
добавена от cansel.ferdun 27.11.2012
7
27
помогнете ми моля wи !
В кой от случаите НЕ съществува триъгълник с ъгли : a) 1,177 2 б) 6,90,84 в) 36,47,97 г) 49 58 63
добавена от cansel.ferdun 27.11.2012
1
10
+1 точка
моля помогнете ми !!
Точките A,B и C лежат на една права, като B лежи между A и C. Ако AC=10 см и BC=3,4см, то разстоянието между средите на отсечките AB и BC е ? (трябва ми и чертеж)
добавена от cansel.ferdun 27.11.2012
5
28
помогнете ми моля wи !
Намерете ъглите на триъгълника ABC, ако BAC= 2 алфа ABC=3 алфа и ACB=ABC -20
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
4
28
помощ ! :( :( :( !моля wии помогнете ми.
В триъгълника ABC ъгъл BAC е 55, а външният ягъл при върха B е 120. Ъгъл ACB е равен на
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
1
9
моля помогнете ми !!
В кой от случаите има триъгълник с ъгли ? a) 30,50,80 б) 55,45,100 в) 55,60,65 г) 30,30,130
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
5
17
моля помогнете ми !!
Ъглите алфа и бета са съседни като бета = на алфа + 28. Ъгъл алфа е равен на ?
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
3
15
помогнете ми моля wи !
Ъгъл AOB=140 Лъчът OC е вътрешен за AOB и мерките на ъглите AOC и COB се отнасят както 3:4.Ъгъл AOC е равен на ?
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
1
10
моля помогнете ми !!
Разстоянието между точките A и B е 7,6 см. Точка М есредната на отсечката АB, а точка N е средата на отсечката MB. Дължината на AN e ?
добавена от cansel.ferdun 25.11.2012
2
10
+1 точка
моля помогнете ми !!
ако сборът от квадратите на три последователни естествени числа е 434,от най голямото число е?
добавена от cansel.ferdun 04.11.2012
2
16
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: