Домашни работи зададени от Гюлчин Мехмедова
1 - 15 от 63
Интерпретатино съчинение по литература ..
Интрпретативно съчинение на тема - Смисълът на човешкото съществуване в Един есенен ден по шосето
добавена от gyulchin.mehmedova 07.04.2014
2
21
Задача по история. Моля, Помогнете мии :((((
Обяснете как катедралата и университетът отразяват градския дух.
добавена от gyulchin.mehmedova 07.04.2014
1
8
текстова задача по математика
Авторски колектив от трима души получили хонорар за издадена книга. Първият получил 1/4 от цялата сума. За другите двама автори останали общо 5 100 лв. След като вторият похарчил 2/3 от дела си, тр ...
добавена от gyulchin.mehmedova 19.05.2013
2
27
текстова задача по математика
Дадено е уравнението a(ax-1)=2(2x+1) , където а е параметър. Решете уравнението за а. Решете уравнението за  а= 64.36/35.24.2 Намерете целите стойности на а , при които всички корени на уравнението ...
добавена от gyulchin.mehmedova 17.05.2013
1
27
текстова задача по математика
Сега Калина е с 4 години по- голяма от Симеон. Преди две години тя е била два пъти по- голяма от него. На колко години е всеки от тях сега? Напишете името на всеки и срещу него-  годините му.
добавена от gyulchin.mehmedova 16.05.2013
2
9
текстова задача по математика
Ако x + y = 5 , колко е стойността на израза x2 + 2xy + y2 - 9 ?
добавена от gyulchin.mehmedova 16.05.2013
2
13
текстова задача по математика
Автомобил се движи 3 часа със скорост x km/h и още 5 часа със скорост y km/h . Средната му скорост V се изчислява с формулата V=1/8(3x+5y)  . Колко е средната му скорост, ако се движи 3 часа със ск ...
добавена от gyulchin.mehmedova 16.05.2013
1
4
Съчинение разсъждение ,,Заточеници''
Съчинение разсъждение на елегията '' Заточеници '' ТЕМА: Силата на страданието и чувството за дълг и саможертва на героите в елегията ''Заточеници''
добавена от gyulchin.mehmedova 13.05.2013
0
4
Текстова задача по Математика
Един празен басейн се пълни от две тръби, които са спуснати едновременно. За 2 часа първата тръба влива 20m3 вода повече, отколкото втрората тръба за 1 час.   А) Ако втората тръба влива по  ...
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
0
5
Тестова задача по Математика
Две от страните на триъгълник имат дължини съответно 20см и 18 см. От височините, спуснати към тях, едната е с 1см по-дълга от другата. Да се  намери лицето на триъгълника в квадратни сантиметри.
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
3
15
Тестова задача по Математика
Даден е остроъгълен триъгълник АВС с ъгъл АСВ = 60 градуса. Да се намери периметърът на триъгълник АВС в сантиметри, ако периметърът на триъгълник NМС е 10 см, кидето АМ (M ∈ ВС) и BH ( H &isi ...
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
1
10
тестова задача по мАтематика
Везна с две блюда Везната с две блюда се използва за измерване определени маси на тела в зависимост от използваните теглилки. Разполагаме с такава везна и теглилки с маси 1кг, 3кг и 9 кг. А) Ко ...
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
1
4
Тестова задача по Математика
За кои стойности на параметъра а  коренът на уравнението x.( x - a ) - 2 ax - a = (  x - 1 ). ( x  + a ) - 5 е положителен?
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
1
3
Тестова задача по Математика
Решенията на неравенството 2.(2x-1) по-малко/равно 3.(3x+1) се представят с интервала: а) ( -1 ; + безкрайност ) б)  ( 0 ; + безкрайност ) в) (  -безкрайност ; -1 ) г) [  -1;+ безкр ...
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
5
11
Тестова задача по Математика
На чертежа АС=BC, ъгъл  АСВ= 36 градуса и АL е ъглополовяща на  ъгъл ВАС. Кой от триъгълниците АСL и АLВ е равнобедрен? а) само триъгълник АСL б) само триъгълник АLВ в) и двата г) н ...
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
0
3
1 2 3 4 5 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Гюлчин Мехмедова
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Теми

триъгълник (3) математика (2) тестови задачи (2) многочлен (2) израз (2) На прошаване (1) Ъглополовяща на ъгъл (1) ъглополовяща на ъгъл (1) Неразделни (1) образи (1) кои (1) баладата неразделни (1) метематика (1) тестова задача (1) Виша Математика (1) броя (1) дъвки (1) Математикаа (1) ъгли (1) ъгъл (1) валежи (1) австралииски (1) град (1) голям (1) резерват (1) точки (1) успоредник (1) Проценти (1) избори (1) колоездач (1) uravnenie (1) основа (1) КОЕФИЦЕНТ (1) просто число (1) rawnosien (1) пропорцич (1) многочлени (1) хцгд (1) изречение (1) таблици (1) жхдф (1) пътя (1) скорост (1) автобус (1) разстоянието (1) първата половина (1) променлива (1) допустими стойности (1) числена стоиност (1) смесеното число (1) номер (1) буквите (1) множител (1) текстова задача (1) ресдъв45серд (1) фгдха (1) defwas (1) frdayh (1) реъгаеъ (1) гггг (1) дсгз (1) fhs (1) fghfzg (1) TURSHEYDC 5UYTD (1) гхихихъ (1) UFHDF (1) ггг (1) fgu (1) ддд (1) FDHSHD (1) фдъгхфь (1) rhtfsg (1) сзьдцсцьд (1) ДРЕ (1) ххх (1) гтт (1) ъъъ (1) хйфйх (1) университети (1) катедрали (1) градски дух (1) интерпретация (1)
още теми...