Калин Ангелов
преподава по Математика
в град Враца
Домашни работи зададени от Raq Dimitrova
1 - 15 от 26
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
домашно по математика .. еднакви триъгълници
ABC е равностранен и AN=BM. Ако АМВ=100, то АСN е :
добавена от raq_sisa 19.03.2014
1
4
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ 7клас
AB=MN , BC=NP и AC=MP. Ако ∠ АВС=70°  и ъгъл MNP=45°, то ∠ NMP e :
добавена от raq_sisa 19.03.2014
1
3
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
домашно по математика .. еднакви триъгълници
AC=BC=14см и симетралата на страната АС пресича ВС в точка М. Ако периметърът на триъгълника АВМ е 24см , то основата АВ е :
добавена от raq_sisa 18.03.2014
1
6
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ 7клас
Дадено е , че ​​Δ АВС​≅МNP. Ако ВС = 8см. , МР = 15см. и периметърът на триъгълника MNP е 33см , то АВ е :
добавена от raq_sisa 18.03.2014
1
3
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
домашно по математика за утре !
Да се докаже , че два павоъгълни триъгълника са еднакви, ако имат по катет и височина към хипотенузата съответно равни.
добавена от raq_sisa 24.02.2014
1
3
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника ... ЗА УТРЕ
В триъгълник АВС е прекарана височина СН, като Н е вътрешна точка за страната АВ. Да се докаже , че ако ъгъл ВАС=ъгъл ВСН, то триъгълник АВС е правоъгълен.
добавена от raq_sisa 24.02.2014
1
4
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
за утре !! симетрала на отсечка
В триъгълник АВС симетралата на страната ВС пресича страната АС в точка N и ъгъл АNB=100°. Ако ъгъл ABN : ъгъл NBC=1:2, намерете големините на ъглите ABC.
добавена от raq_sisa 10.02.2014
1
4
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
Симетрала на отсечкаа ... ЗАДАЧА
В триъгълник АВС симетралата на страната ВС пресича страната АВ в точка Р и ъгъл ВРС=70°. Ако Р е средата на АВ , намерете големината на ъгъл АСВ.
добавена от raq_sisa 10.02.2014
1
5
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
за утре !! симетрала на отсечка
В равнобедрен труъгълник ABC ( CA=CB ) симетралата на страната СА пресича страната СВ в точката D. Ако ъгъл A=72° , намерете големината на ъгъл ADB.
добавена от raq_sisa 10.02.2014
1
5
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
Симетрала на отсечкаа ... за утрее ми е
триъгълник ABC ​ъгъл А = 35° , ъгъл В = 60 °. Ако симетралата на страната АВ пресича АС в точка N , намерете ъглите на NBC.
добавена от raq_sisa 10.02.2014
1
3
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
Домашно по математика 7 клас
Спирт от колко градуса трябва да се смеси с 24 литра от 65 градуса , за да се получат 60 литра спирт от 59 градуса ? Отговора е 55 градуса.
добавена от raq_sisa 16.01.2014
3
12
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
Домашно по математика 7 клас
Колко литра 26%-ва сярна киселина трябва да се смесят 40кг 68%-ва сярна киселина , за да се получи киселина с 32% концентрация ?  Отговора е 240 литра.
добавена от raq_sisa 16.01.2014
2
3
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
спешно !! задача по математика за 7 калс
Докажете тъждеството : ( x3- 1 ) ( x3 + 1 ) = ( x2 - 1 ) ( x2 + 1)2 - x2   
добавена от raq_sisa 07.11.2013
3
22
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
спешно по математикаа за 7 клас
Намерете най малката стойност на израза :  x2 + 6 - 2xy + y2
добавена от raq_sisa 07.11.2013
3
10
Активност в домашните:
Одобрение:
20%
Постижения:
задачаааа по математика за 7 клас
Разложете на множители многочлените : x2 - ( 3x - y )2 = ? a2 - a - 6 = ?
добавена от raq_sisa 07.11.2013
1
7
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Raq Dimitrova
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ