Въпроси и отговори зададени от Ralica Karadzhova
1 - 15 от 15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика 8 клас-преговор
Разложете на множители, като допълните до точен квадрат: 3x2.+ 2x-1. 
добавена от rali_1203 21.09.2015
2
10
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика 7 клас - успоредник
Външно за успоредника ABCD са построени квадратите ABMN и BCPQ. Намерете ъглите на ΔMND.
добавена от rali_1203 16.05.2015
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за 7 клас - триъгълник
ABC е триъгълник и ∠ACB>90°. Точка N лежи на AC. Вярно ли е, че AN
добавена от rali_1203 29.04.2015
0
13
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за 7 клас - успоредник
Ъгълът, който образуват перпендикулярите, спуснати от върха на острия ъгъл на един успоредник към продълженията на страните му, е 127°. Намерете ъглите на успоредника. 
добавена от rali_1203 27.04.2015
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика-седми клас
В ΔABC ∠А= 50 ° , ∠B=60°. Ъглополяващата на външните ъгли при върховете А и В се пресичат в точка О. Големината на ∠ACO=? 
добавена от rali_1203 08.03.2015
2
13
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика от Еднакви триъгълници
В Δ ABC (CA=BC) ∠ABC= 70º. Симетралата на страната AC пресича правата AB в точка M. Върху правата MC е взета точка N така, че CN=BM и C е между M и N. Намерете ъглите на триъгълник AMN.
добавена от rali_1203 24.02.2015
0
13
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за седми клас-уравнения
Майката на Петър е на 24 години и е 6 пъти по-голяма от него. След колко години Петър ще бъде 3 пъти по-млад от майка си? 
добавена от rali_1203 29.12.2014
2
16
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за 7 клас
Задачата е от състезание. Ако може и обяснения към решението. На класна работа в края на срока са зададени четири задачи. Една осма от учениците са решили всички задачи, една трета са решили тр ...
добавена от rali_1203 08.12.2014
2
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за седми клас-представяне на израз като множители
Задачата е 2x3y+3xy2+4x2y+5xy3 . Ще съм ви много благодарна за решението! 
добавена от rali_1203 22.10.2014
1
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за седми клас-входно ниво
Задачата е от пропорции и не ми е ясно какъв е методът за решение. Ако а:b=2:3, намерете отношението 2.a/3.a-b . Благодаря предварително! За утре е! 
добавена от rali_1203 28.09.2014
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за входно ниво в седми клас
Задачата ми е за утре, но не откривам начина за решение. Това е задачата : Намерете стойността на израза A= (b4/6a5)-3 : (-6a8/b7)2 - 5:2 , ако a =3-1и b=2-1. 
добавена от rali_1203 24.09.2014
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за шести клас
Задачата е с повишена трудност. Трябва да се направи подпорна стена за укрепване на свлачище с формата на права призма. Стената е дълга 8м , висока-2,8м, а напречното й сечение е правоъгълен трапец ...
добавена от rali_1203 19.02.2014
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Задача по математика за шести клас
Задачата е с повишена трудност. Трябва да се направи подпорна стена за укрепване на свлачище с форма на права призма. Стената е дълга 8м, висока-2,8м, а напречното й сечение е правоъгълен трапец с  ...
добавена от rali_1203 19.02.2014
3
9
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Въпрос по история за 6-ти клас
Кой е верният отговор на следния въпрос по история: Кое от понятията отразява промените в селското стопанство на българите през Възраждането? а) еснаф б) чифлик в) манифактура г) панаир
добавена от rali_1203 05.01.2014
2
14
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Помощ при отговори на въпроси по литература
Може ли някой да ми даде идея какво да напиша на утрешното писмено изпитване на въпроси от вида: "По какъв начин авторът въвежда читателите в света на Приказка без край"? Какво трябва да включва то ...
добавена от rali_1203 14.11.2013
1
9

Потърси помощ за своята домашна: