Домашни работи зададени от Pavel Todorov
1 - 15 от 10
Активност в домашните:
Няма отговори
Спас Кралевски, На Пост
Текст
добавена от Pawka_97 04.12.2013
0
14
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!!
Цилиндър има обем .В него е издълбан конус със същия радиус и височина, която е 1/3 от височината на цилиндъра. Обемът на полученото тяло в куб. см. е :
добавена от Pawka_97 10.06.2013
1
8
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!!
Обемът  на прав кръгов цилиндър е 300П куб. см. Ако сборът от r и h =15 см r=?
добавена от Pawka_97 15.04.2013
0
15
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!! 6 клас
Основните ръбове на правоъгълен паралелепипед са а=8см, b=50% от а а околният ръб е с 3см по-малък от b. Повърхнината на паралелепипеда в кв. см. е:
добавена от Pawka_97 15.04.2013
1
13
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика 6 клас за утре !!!!!!
Кутия без капак има форма на цилиндър с диаметър 10см и височина 10см. За направата на 100 кутии е необходим материал, който в кв.м. е :
добавена от Pawka_97 27.03.2013
3
16
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!! 6 клас
Права триъгълна призма има за основа правоъгълен триъгълник с катети 6см 8см и хипотенуза 10см .Ако повърхнината на призмата е 264 кв.см. обемът на призмата в куб.см. е :
добавена от Pawka_97 27.03.2013
2
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика 6 клас за утре !!!!!!
Тяло е образувано от цилиндър и конус и общата им основа има радиус 3 см. Ако височината на цилиндъра е 4,2 см и е 3 пъти по-малка от височината на конуса , обемът на полученото тяло е :
добавена от Pawka_97 24.03.2013
3
18
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика 6 клас за утре !!!!!!
Основата на права  призмата е правоъгълник с измерения а=6 см и б-1/3 от а.Ако височината на призмата е сборът от измеренията на основата,намерете повърхнината и обема на призмата
добавена от Pawka_97 24.03.2013
2
20
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!! 6 клас
тяло е образувано от цилиндър и конус и общата им основа има радиус 3 см. Ако височината на цилиндъра е 4,2 см и е 3 пъти по-малка от височината на конуса, обемът на полученото тяло (в куб. см. ) е :
добавена от Pawka_97 24.03.2013
1
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика за утре СПЕШНО !!!!
Ако увеличим радиуса на сфера 2 пъти , повърхнината й се увеличава :
добавена от Pawka_97 20.03.2013
1
12

Потърси помощ за своята домашна: