Домашни работи зададени от Мария Найденова
1 - 15 от 27
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Математика за 9 клас - квадратен корен
Опростете израза : А=(2V1+x2 ) / V(1+x2 - x ) , в който x=1/2 ( Va - 1/Va) 
добавена от keiti99 09.02.2015
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Химия 8 клас окислително-редукционни процеси
Определете кои от изразените с уравнения реакци са окислинелно-редукционни.Означете електронните преходи в окислително-редукционните процеси: -Ca(OH)2+2HCl-->CaCl2+2H2O -Cuo+H2-->Cu+H2O -Mg+H2SO4-- ...
добавена от keiti99 21.01.2015
0
22
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Функции за 8 клас !!!
Дадена е функцията f(x)=ax - 2 , където а е параметър. а. Намерете стойността а , ако графиката на функцията f(x) минава през точката M(1;-3) б. Решете уравнението f(-1)x + (x+2)2 / 3 = (2x ...
добавена от keiti99 20.01.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Функции 8 клас Помощ !!
1. постройте  графика на  функцията f(x)=ax + b , ако тя минава през точката A(0;5) и приема стойност 9 при х= -2 .За така определената функция пресметнете  стойността на израза B=f(-2).f(3/2) - f( ...
добавена от keiti99 20.01.2014
2
4
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Средна отсечка на триъгълник и трапец
1.   Намерете острите ъгли на триъгълник АВС ( ъгъл С = 90 градуса ) , ако разстоянието от медицентъра до АВ е 2 пъти по-малко от разстоянието от медицентъра до единия от катетите. 2.    Точкат ...
добавена от keiti99 04.12.2013
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Медицентър в триъгълник 8 клас
Точката Р е среда на медианата АМ в триъгълник АВС . Ако G е медицентър на триъгълник АВС , докажете че MG=2PG
добавена от keiti99 25.11.2013
4
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Математика за 8 клас
1. Докажете че разстоянията от трите върха на произволен триъгълник до правата, определена от коя да е негова средна отсечка са равни   
добавена от keiti99 25.11.2013
1
10
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Домашна по математика за 8 клас
Точките М, N и Р са съответно среди на АС,ВС и АВ.Докжете че лицено на триъгълника АВС е равно на четири пъти лицето на триъгълник МNР.
добавена от keiti99 25.11.2013
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Домашна по математика за 8 клас
ДАДЕН Е ТРИЪГЪЛНИК АВС С ПЕРИМЕТЪР 2Р ТОЧКИТЕ М И N СА СРЕДИ СЪОТВЕТНО НА СТРАНИТЕ АС И ВС , а  Н е ПЕТА НА ВИСОЧИНАТА ПРЕЗ ВЪРХА С.НАМЕРЕТЕ ПЕРИМЕТЪРА НА ТРИЪГЪЛНИК МНN
добавена от keiti99 25.11.2013
2
21
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Уравнения свеждащи се до квадратни ! 8 клас
1. сборът на 2 числа е 19 ,  произведението им е 84. намерете числата 2. Произведението на две последователни числа е 168. Намерете числата  3. Лицето на правоъгълник е 130 кв. см. Намерете ...
добавена от keiti99 23.10.2013
5
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
математика за 7 клас
ДИАГОНАЛИТЕ AC И BD В ПРАВОЪГЪЛНИКА ABCD СЕ ПРЕСИЧАТ В ТОЧКА О . ПРЕЗ точка  О е ПРЕКАРАНА ПРАВА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА НА AC КОЯТО ПРЕСИЧА СТРАНИТЕ AB И CD СЪОТВЕТНО В ТОЧКИТЕ М И N АКО ЪГЪЛ OMB 120 ГРАД ...
добавена от keiti99 30.09.2013
2
18
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Задача по метематика за 7 клас
в успоредника ABCD ъглополовящата на ъгъл А пресича СD в точка М и правата ВС в точка N . Ако BN = 11 см и CN=4 см , намерете разликата между периметрите на четириъгълника ABCM и триъгълник AMD
добавена от keiti99 30.09.2013
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Текстови задачи 7 клас
1. Катер изминава разстоянието между 2 пристанища по течението на река за 4 часа,а срещу течението за 5 часа. Ако скоростта на течението е 2км/час разстоянието между пристанищата е ?   2. е ...
добавена от keiti99 12.05.2013
2
30
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
изрази по математика за 7 клас
1. Ако изразът 8х3 + аx2y + 6xy2 + y3 е точен куб,то стойността на а е ?   2. В 7 клас има 27 ученици. Ако 2/5 от броя на момчетата е равен на 50% от броя на момичетата , то броят на момиче ...
добавена от keiti99 27.04.2013
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
математика за 7 клас
1. Лек автомобил изразходва 6 литра дизел на 100км . Колко ще струва горивото,необходимо за изминаване на разстояние от 140км,ако цената на литър дизел е 2,30лв? 2. Ако за n-ъгълна призма е изв ...
добавена от keiti99 27.04.2013
1
7
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Мария Найденова
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ