Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
Въпроси и отговори зададени от lorena01
1 - 15 от 29
Домашна по математика
В правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 диагоналът BD1 на паралелепипеда и диагоналът AC на основата са перпендикулярни. Докажете, че паралелепипедът е правилна призма.
добавена от lorena01 18.04.2019
0
18
Математика/стериометрия
Едното рамо на даден ъгъл е успоредно на проекционната равнина, а другото-не е перпендикулярно на нея. Докажете, че проекцията на ъгъла е прав ъгъл тогава и само тогава, когато ъгълът е прав.
добавена от lorena01 18.04.2019
0
6
Задачи по математика за 11ти клас
а) 2лог5+2-x=лог2(3x+26-x) б) 72(лог73+x)-7=7x+лог72 в) x+лг(1+2x)=xлг5+лг6&нбсп; &нбсп;
добавена от lorena01 13.04.2019
0
3
Домашна по математика
Равностранен триъгълник ABC със страна 3 см е вписан в окръвност. Точка D лежи на по-малката дъга AB, като AD= √3. Да се намерят BD и CD.
добавена от lorena01 01.06.2018
1
16
Домашна по математика
Да се намерят косинусът на острия ъгъл алфа на успоредник с диагонали d1 и d2 и ъгъл фи между тях
добавена от lorena01 01.06.2018
0
6
Домашна по математика
Разлкиката от страните на успоредник е 1 см. Големият му диагонал е 11 см, а малкият е равен на голямата страна на успоредника. Да се намерят страните.
добавена от lorena01 29.05.2018
1
4
Домашна по математика
Медианите на триъгълник ABC са Ma=12 см, Mb=15см и Mc=9 см. Да се намерят страните на триъгълника и ъгълът между Ma и Mc.
добавена от lorena01 29.05.2018
1
11
Задача по математика за 8 клас
Точка M е средата на страната AB на триъгълника ABC, а N е средата на медианата CM; AM пресича BC в т.P. Да се намери каква част от лицето на триъгълника ABC е лицето на четириъгълника BMNP.
добавена от lorena01 24.02.2016
1
8
Задача по математика за 8 клас
Даден е равнобедрен трапец ABCD с височина CM и средна отсечка NP. Да се докаже, че AM=AP  и MB=EQ.
добавена от lorena01 20.02.2016
1
11
Задача по математика за 6 клас
Дължината,ширината и дълбочината на басейн с форма на правоъгълен паралелепипед се изразява в метри чрез естествени числа,по-големи от 1.ЛИцата на две от стените са 21м2 и 15м2. а)Колко автоцисте ...
добавена от lorena01 03.12.2013
1
6
Задача по математика за 6 клас
Да се намери сборът на различните цели числа х,у,z,t,u,ако произведението на числата е 2000 - х,2000 - у,2000 - z,2000 - t,2000 - u е 20.
добавена от lorena01 03.12.2013
2
5
Задача по математика за 6 клас
От учениците,участвали във II кръг на олимпиадата по математика 25% са от 6 клас.За III кръг се класирали 35% от учениците във II кръг,измежду които 1/7 са шестокласници.Ако се знае,че на II кръг с ...
добавена от lorena01 27.11.2013
1
9
Задача по математика за 6 клас
Връщайки се вкъщи,след като беше купил новогодишните подаръци,бащата казал че е охарчил половоната от парите,които бил взел със себе си.При това му останали толкова стотинки колкото левове,които пъ ...
добавена от lorena01 27.11.2013
1
6
да се реши ребуса ззадача по математика
ТОН2=КАРТОН
добавена от lorena01 19.11.2013
1
17
задача по математика...
Числото 3А42ВС има различни цифри и се дели на 360.Да се определи А,В и С
добавена от lorena01 19.11.2013
3
16
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

lorena01
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ