Домашни работи зададени от Itzko Gachovski
1 - 15 от 37
Аритметична геометрична прогресия
добавена от tzko690554 15.01.2018
1
6
Па математика. Неравенства
а/     1-4/x2- 4
добавена от tzko690554 18.09.2017
2
12
Помощ по физика спешно е
Два резистора със съпротивление R1=1,5 Ω и R2=3 Ω са свързани последователно на електрическа верига с източник на ЕДН 15V и вътрешно съпротивление 0,5 Ω.  -Определете големина ...
добавена от tzko690554 21.06.2016
1
8
По физика подготовка
1 задача. С математично махало може да се определи гравитационното ускорение.За целта на въже с дължина 25 см е закрепено тяло с маса 0,1 кг. Установено е че махалото се люлее с период 0,1 сек на д ...
добавена от tzko690554 20.06.2016
1
10
Помощ по математика спешно е
През средата на малката страна на BCна успоредника ABCDе построена права, която пресича продължението на страната AB в точка E, а продължението на страната  AD в точка P. Да се намерят страните на  ...
добавена от tzko690554 13.06.2016
2
7
Спешно по математика
Бедрата на трапец са 10 см и 6 см а малката му основа е 9 см. Единият диагонал разделя трапеца на два подобни триъгълника.Да се намери този диагонал и голамата основа.
добавена от tzko690554 13.06.2016
1
3
Малко помощ ПО математика спешно ееееее
√(15x^2+6x+4)-√(10x^2+4x+2)=1
добавена от tzko690554 10.03.2016
2
10
Помощ по български език за 3- клас
Колко са: въпросителните изречения съобщителните изречения възклицателните изречения подбудителните изречения Тъкмо легнах за сън- звън! - Кой е? -Носорога. -Какво е?  ...
добавена от tzko690554 03.10.2015
1
9
Спешнооо по математика
Намерете ъглите на триъгълник , ако височината, медианата, и ъглополовящата през един от върховете на триъгълника разделят ъгъла на четири равни части.
добавена от tzko690554 25.06.2015
3
13
Малко помощ по ХИМИЯ Спешно е!!!!
1. За химичните елементи от VІА гр. на периодичната система се отнася зависимостта: а) елемент метал > просто вещество метал > киселинен оксид > основа б) елемент неметал > просто вещество неме ...
добавена от tzko690554 22.06.2015
1
7
по математика спешно еееее
зад1.две машинописки напечатали заедно 678 страници като първата първата работила 8 дни,а втората-11дни.Да се намери по колко страници е печатала всяка от тях на ден,ако за 3 дни първата е печатала ...
добавена от tzko690554 23.03.2015
2
11
По химия спешно е за утре.
В уравненията са допуснати грешки коригирайте ги: Mg+H2S4 ->MgSO4+H2O H2SO4+Al(OH)3 -> Al2(SO4)3+H2O ZnO+SO3->ZnSO3 H2SO4+NaOH->Na2SO4+2H2O
добавена от tzko690554 05.02.2015
1
6
По литература помощщщщ спешно еее
Отношенето на Елисавета към Полкомника във всчики глави
добавена от tzko690554 26.01.2015
0
7
Помощ по физика за утре еееее......
Топче с плътност р плава в течност. Колко е плътността на течността, ако само половината от обема на топчето е потопена в течността? Възможни отговори: А- 0,5р Б- 1,5р В- 2p Г- 3р
добавена от tzko690554 08.01.2015
2
9
По физика за утре еее.....
Топче с плътност ρ плава в течност. Колко е плътността на течността, ако само половината от обема на топчето е потопена в течността
добавена от tzko690554 08.01.2015
0
5
1 2 3 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Itzko Gachovski
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Теми

Проценти (4) колко (4) ако (3) права призма (2) правилна пирамида (2) страна (2) която (2) във (2) количество топлина (2) Процент.Основни задачи (1) проце (1) литературен герой (1) основата (1) намерете сбора (1) Правилна четириъгълн ... (1) правоъгълник (1) сантиметри (1) конус (1) любов народна (1) стихотворението (1) народна (1) историческа епоха (1) къде си (1) града (1) граници (1) епоха (1) Римска империя (1) рим (1) задачи (1) ускорение (1) равноускорително дви ... (1) скорост (1) интерпретация (1) стария музикант (1) съществителни (1) броими (1) неброими (1) Куб (1) изтласкваща сила (1) куб (1) каква (1) сили (1) коя (1) физика (1) глави (1) към (1) изравняване (1) уравнения (1) моля (1) 238 (1) благодаря предварите ... (1) Благодаря предварите ... (1) химични свойства (1) екологичен проблем (1) части (1) намерете (1) кой (1) хипопотам (1) видове изречения (1) Два (1) триъгълника (1) трапец (1) малката основа (1) точка (1) Математично махало (1) може (1) задача (1) част (1) електрическа верига (1) със (1) дробни неравенства (1) алт (1) п (1) П (1)
още теми...