Домашни работи за КАТО зададени от salihe88
1 - 15 от 8
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
Моля ви помогнете СПЕШНО Е !!!
Върху страните СА и СВ на триъгълника АВС са избрани точките D и Е, като CD:DE=3:2 и CE:EB=3:1. (a) докажете, че D, E и медицентърът G на триъгълника лежат на една права (б) Намерете уравнениет ...
добавена от salihe88 01.04.2019
0
13
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
Помогнете СПЕШНО Е !!!!!
В триъгалник АВС точката Р е върху СВ, като СР:РВ =2:1, а точката Q e върху АР като AQ:QP =3:5. Пресечната точка на СQ и АВ е М. Намерете: (а) отношението АМ:МВ (б) уравнението на правата СQ спря ...
добавена от salihe88 01.04.2019
0
4
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помощ помощ помощ след 20 минути отивам на училище моля ви помогнете!!!!!!!!!!
Направете стилистичен анализ на откъса от научна статия . Литературата е едно от най- големите национални достижения на нашето многовековно политическо и културно развитие.Тя е огледало на тв ...
добавена от salihe88 19.02.2014
0
15
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
много ви моля помогнете след малко съм на училище!!!
Обяснете действието на хлора като противоотровас изразената реакция: H2S + Cl2 -> 2HCl + S
добавена от salihe88 16.01.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
мoля ви помогнете ми !!!!
Решете уравнението, като използвате графики и функции: (а) |x|=2x (б) |x|=0,5x+1,5 (в) |x|=x+1 (г) |x|=x (д) |x|= -x (е) |x|=-x-1 (ж) |x-1|-2=0
добавена от salihe88 12.01.2014
1
5
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете ми моля ви много е спешно!!!!!
Решете уравнението, като използвате графики и функции: (а) |x|=2x (б) |x|=0,5x+1,5 (в) |x|=x+1 (г) |x|=x (д) |x|= -x (е) |x|=-x-1  ...
добавена от salihe88 11.01.2014
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помоя моля ви за довеяера е !!!!!!!!!!!!!!!!
Лека кола" Шкода" за 150км от София до Пловдив изразходвала 9,75l бензин. Запишете разхода в литри като функция на изминалия път в километри. Пресметнете колко бензин е необходим за изминаване на п ...
добавена от salihe88 08.12.2013
3
6
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
моля ви помогнете след малко съм на училище !!!
Дадена е отсечкa AB и точки M и N върху нея , като AM:MB=5:3 и AN:NM=3:2 . Намерете AN:NB.
добавена от salihe88 13.11.2013
5
23

Потърси помощ за своята домашна: