Нина Йорданова
преподава по Математика
в град Русе
Домашни работи за колко зададени от salihe88
1 - 15 от 5
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
моля ви за помощ много е спешно за утре сутрин !!!! давам точки и най добар отговор !!!
Вариант № 2 1. Кое определение е вярно? Елементарен заряд наричаме: а) заряд с големина 1С б) заряд на тяло с маса 1 kg в) всеки точков заряд г) зарядът на частицата електрон 2. Протон се намира в  ...
добавена от salihe88 11.06.2015
0
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
мол[ ви помогнете ми много е спешно утре имам изходно по физика !!!!
1. Точков електричен заряд наричаме: а) всеки заряд б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка в) заряд от точки г) малък заряд, който не променя полето 2. Електрон се намира в хомогенно е ...
добавена от salihe88 11.06.2015
0
14
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
трябва ми за утре много ви моля!!! спешно е !!
Зъбно колело с 25 зъба е зацепено с друго зъбно колело. Първото права 26 оборота в минута, а второто - 50 оборота в минута. Колко зъба има второто зъбно колело?
добавена от salihe88 13.01.2014
1
8
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помоя моля ви за довеяера е !!!!!!!!!!!!!!!!
Лека кола" Шкода" за 150км от София до Пловдив изразходвала 9,75l бензин. Запишете разхода в литри като функция на изминалия път в километри. Пресметнете колко бензин е необходим за изминаване на п ...
добавена от salihe88 08.12.2013
3
6
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
Моля помогнете ми за утре по Физика- свободно падане!!!
Тяло пада свободно без начална скорост (vo=0) и достига земната повърхност със скорост v=30m/s . (a) Колко е средната скорост на тялото? (б) Колко време е падало тялото и от каква височина е било п ...
добавена от salihe88 09.10.2013
1
7

Потърси помощ за своята домашна: