Домашни работи по Химия зададени от salihe88
1 - 15 от 9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
моляви утре имам тест
Каква част от началният брой ядра на радиоактивен полоний Ро - 206 ще останат след 36 денонощия, ако той има период на полуразпадане 9 денонощия?
добавена от salihe88 07.06.2017
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете моля ви !!!!!!!!!!11
Какъв обем заемат при нормални условия 8 mol водород?
добавена от salihe88 19.04.2014
1
5
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помощ помощ химияяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!
Изчислете масата в грама на един литър кислород О2 , ако той се намира при нормални условия Аr(O2) = 16 .
добавена от salihe88 19.04.2014
1
5
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете моля ви за оценка е моля ви за утре е !!!!!
Дайте обосновани отговори на зададените въпроси. Подкрепете ги с подходящи примери: (а) Може ли да се съхранява воден разтвор на меден сулфат в железен съд? (б) Ако се потопи алуминиева пла ...
добавена от salihe88 11.03.2014
1
11
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете ми моля ви които разбира от химия нека ми помогне !!!!!
Довършете химичните уравнения и ги изравнете. Определете редуктора и окислителя. Означете със стрелка електронния преход, броя на отдадените електрони и процесите окисление и редукция. (а) F ...
добавена от salihe88 11.03.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
+1 точка
помогнете след малко съм на училище !!!!!!!!
Само при един от означените случаи хим.реакция неможе да протече. Открийте го и обосновете своя избор. Останалите хим.реакции означете с уравнения. (а) Ga+NaOH+H2O -> (б) In+NaOH+H2O ->  ...
добавена от salihe88 28.02.2014
0
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
много ви моля помогнете след малко съм на училище!!!
Обяснете действието на хлора като противоотровас изразената реакция: H2S + Cl2 -> 2HCl + S
добавена от salihe88 16.01.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помощ, помощ химия!!!
В осми клас се изучават три вида киселини на сярата. Всички те имат по два водородни атома. При неутрализацията 1mol от дадената киселинасе неутрализира с 2mol NaOH. Кои са киселините?
добавена от salihe88 15.01.2014
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете ми моля ви за утре сутрин е !!!
1.Довършете химичните уравнения и ги изравнете: (а) H2S + ? -> SO2 + H2O (б) Ca(OH)2 + CuSO4 -> ? + ? (в) Ag + 2H2S + O2 -> ? + H2O (г) H2S + Pb(NO3)2 -> PbS + ?
добавена от salihe88 15.01.2014
1
6

Потърси помощ за своята домашна: