Въпроси и отговори отговорени от ellie7719195
1 - 15 от 13
Биоразнообразието.Моля помогнете.Спешно е!!!!!!!
Проучете един защитените природни обекти в България-изгответе съобщение за него.
добавена от ellie7719195 28.01.2018
1
8
Задачи върху метан.Моля помогнете!!!!!!
  1.Изразете с уравнения процесите, които показват механизма на  получаване на дихлорометан . 2.Напиште формулите на съединение, полученото от метан, в който три водородни атома са заместен ...
добавена от ellie7719195 27.12.2017
2
12
Окръжност, вписана в триъгълник.Моля помогнете!!!!!!
1.Намерете радиуса r на вписаната окръсжност в равностранен триъгълник с височина: а) 6см; б)h. 2.Намерете височината и радиуса на описаната около равностранен триъгълник окръжност, ако ...
добавена от ellie7719195 02.05.2017
2
7
Хорди и ъгли в окръност.
Трапец е вписан в окръжност.Докажете,че разстоянията от центъра на окръжността до бедрата на трапеца са равни.
добавена от ellie7719195 12.04.2017
1
3
Окръжност и многоъгълник.Моля помогнетее!!!!!!!!
1.Намерете радиуса на описанта около равностранен тригълник окрижност, ако височината на триъгълника е; а) 6 см 2.Даден е правоъгълния теиъгълник АВС с ∠С =90° и ∠А = 30°.Намерете р ...
добавена от ellie7719195 28.03.2017
3
5
Моля, помогмете !!!!!
Есе или стихотворение на тема: ,,Училище за мечти“
добавена от ellie7719195 23.03.2017
1
6
Източна Европа.Русия.
Кои са 14 държави, 2 океана и 3 морета които, граничи Русия.
добавена от ellie7719195 23.02.2017
2
4
Уравнения с две неизвестни!!!!!!!!
Намерете по две стойности на неизвестните, за които са равни изразите: а) 2(x+y) + 3(y-2x) и y-x:
добавена от ellie7719195 15.02.2017
2
5
Може ли да ми помогнете!!!!
,,Време'' в българския език - колко значения има.
добавена от ellie7719195 13.01.2017
3
7
Линейна функция.Моля помогнете!!!!!!
Ако х са градусите по Целзий, а у по Фаренхайт при едни и същи температурни условия , то зависимостта между двете температури се задава чрез формулата y=9пети x+32: a) да се построи графиката н ...
добавена от ellie7719195 27.12.2016
2
5
Крадецът на праскови. Моляя помогнте!!!
каква представа за войната изгражда текстът на повестта.
добавена от ellie7719195 22.12.2016
2
10
Дефиниционо множество
Определете ДМ на функцията. а)у=5 върху х б)у= 3х+4
добавена от ellie7719195 14.12.2016
1
6
Графики на функции.СПЕШНОООООО
За измерване на разстояния в някои страни се исползва мерната единица ,,миля'' , която е равна на 1,6 км.Намерете километрите у, ка които са равни х мили. Коя от двете променливи х и у е аргумент и ...
добавена от ellie7719195 14.12.2016
1
5

Потърси помощ за своята домашна: