Домашни работи отговорени от Konstantina Shoparova
1 - 15 от 17
моляя за утрее!! МОЛЯЯ ПОМОГНЕТЕ!!!! благадаря предварително!!
Даден е триъгълник ABC. Симитралата на АВ пресича ъглополовящата на
добавена от konstantina.shoparova 19.09.2016
3
7
здравейте трябва ме помощ по мотематика за 7клас
Зад.1 В правоъгълник ABCD през пресечената точко на диагонолите е прекаран перпендикуляр към АС, който пресича АВ в точка N. Докожете, че
добавена от konstantina.shoparova 26.04.2016
1
7
СПЕШНООО!!!! ЗА УТРЕЕЕЕ!! Благодоря ви предваритилно.
По дадените отсечки b,m и n постройте триъгълник АВС,за който AC=b,AB+AC=m, AC+BC=n.При какво условие отсечкити b,m и n триъгълника същества?
добавена от konstantina.shoparova 19.04.2016
2
12
СПЕШНООО!!!! ЗА УТРЕЕЕЕ!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 Докажете, че всякя от трите медиани на триъгълника е по-малка от попупериметъра му. Зад.2 Намерете: а) най-малкото цяло число, което е решение на неравенството 3x/2+x+1/4>-1 б) н ...
добавена от konstantina.shoparova 29.03.2016
1
6
СПЕШНООО!!!! ЗА УТРЕЕЕЕ!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 Един от ъглите на триъгълник е равен на разликата на двата несъседни външи ъгъла. Докажете,че триъгълника е правоъгълен. Зад.2 Ако една от страните на триъгълник е 2 пъти по-голяма от вт ...
добавена от konstantina.shoparova 01.03.2016
2
9
СПЕШНООО!!!! ЗА УТРЕЕЕЕ!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 Триъгълник АВС има ъгъл АСВ=120градуса,а CD е височина.Намерете- а)CD ако АС=14см б)ВС ако CD=9см в)CD и АС ако CD+BC=18см г) CD и BC ако  AC-CD=11см Зад.2 Триъгълник АВС  ...
добавена от konstantina.shoparova 21.02.2016
1
6
СПЕШНООО!!!ЗА ДНЕСС!!!!!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 Определете вида на триъгълника и ъглите му ако те се относят както: а) 4:1:1 б) 2:2:1 в)3:2:1 Зад.2 Триъгълник АВС е равностранен.Точката D е е външна за триъгълник АВС и така ...
добавена от konstantina.shoparova 16.02.2016
1
13
СПЕШНООО!!!ЗА ДНЕСС!!!!!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 За триъгълник АВС е известно че АВ=13см и ВС=8см.Симетралата на страната АС пресича страната АВ в точка Q. Намерете P ба триъгл. BCQ. Зад.2 Симетралата на бедрото ВС=9см на равнобедрения  ...
добавена от konstantina.shoparova 11.02.2016
1
9
СПЕШНООО МИ ТРЯБВАА!!!! Благадаря ви предварително!
Зад.1 Дадено е,че АМ=АС=ВС=ВN.Ако ъгъл MNC=120градуса,докажете,че- a) триъгълник МСN=120градуса б) триъгълник АВС е равнобедрен. Зад.2 За триъгл. АВС е известно,че АС=12sm и ВС=7sm.Симетралата ...
добавена от konstantina.shoparova 02.02.2016
2
19
СПЕШНОООООО! Благодаря ви предварително.
Решете уравненията- а) /3x/-/8x/=-15 б) /3x+2/=/21x+14/=-24 / - модул
добавена от konstantina.shoparova 01.02.2016
1
7
СПЕШНООО!!!! ЗА ВТОРНЕКАА!! Благодоря ви предваритилно.
Подвигът на българите в одото Опълченците на Шипка-Разсъждение върху картината на боя
добавена от konstantina.shoparova 16.01.2016
1
10
СПЕШНООО!!!! ЗА УТРЕЕЕЕ!! Благодоря ви предваритилно.
Зад.1 Един багер прави строителен изкоп за а дни,а друг-за b дни.За колко дни двата багера могат да изкопаят заедно изкопо? Зад.2Трима работници трябвало да извършат определена работа.Първият м ...
добавена от konstantina.shoparova 12.01.2016
2
25
СПЕШНОООООО! Благодаря ви предварително.
Зад.1 Фермер изорава по 3 хектара повече на ден от съседа си и за 6 дни изорал с 2 хектара отколкото съседа у за 10 дни.По колко хектара е изорал всеки фермер на ден? Зад.2 Басейн се изпразва  ...
добавена от konstantina.shoparova 05.01.2016
1
7
СПЕШНОООООО! Благодаря ви предварително.
Зад.1 Числото -2 е корен на уравнението а) 5x+3=x-1 б) 2x-5=x-3 в)3x+5=4x+7 г) 2x+7=x+1 Зад.2 Числотоп-3 не е корен на уравнението а)2x+6=x+3 б)3x-2=x-8 в)5-x=x-1  ...
добавена от konstantina.shoparova 03.01.2016
1
8
СПЕШНОООООО! Благодаря ви предварително.
Зад.1 Решете параметричното уравнение(а-параметър): a) 2t=4a б)2ax=4a в)(1-a)=-1 г)1,6ax=0 д)ax=a+a2 Зад.2 Във вид руда се съдържат 35% олово.Колко руда е необходима за доби ...
добавена от konstantina.shoparova 17.12.2015
1
9
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: