Въпроси и отговори отговорени от nska
1 - 15 от 18
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
домашно по математика
Даден е ΔАВС, за който АС е два пъти по-малка от ВС и с 2 по-малка от АВ. Да се намерят страните на триъгълника, ако лицето му е .
добавена от nska 20.05.2017
1
6
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
домашна по математика спешно
http://prikachi.com/images.php?images/424/9084424x.jpg намерете неизвестните ъгли и страни - 10 клас  !!!
добавена от nska 02.04.2017
1
4
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
домашна по математика спешно
На графиката на функцията y = a * x^2 принадлежи точка с координати (13,16).Напишете координатите на още две точки, принадлежащи на тази графика.
добавена от nska 30.11.2016
1
4
Активност в домашните:
Няма отговори
кои племена опустошават Рим през четвърти и пети век?
Моля ви споделете мнението си   !!!     lV и V век
добавена от tedi.tra 25.09.2016
2
6
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
домашма по математика спешно !!!
Отсечките AL и AM са съответно ъглополовяща и медиана в триъгълник ABC. Да се намери BC, ако AB=20cm, AC=32cm и ML=3cm.
добавена от nska 13.04.2016
1
3
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
Задача по МАТЕМАТИКА
Страните на един триъгълник са 8см, 18см и 15 см. Периметърът на подобен нему триъгълник е 14 см. Намерете страните на втория триъгълник.
добавена от nska 23.03.2016
1
6
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
Задача по МАТЕМАТИКА
Два равнибедрени триъгълника са подобни.Едният има основа 2 см и периметър 8 см, а другият има периметър 12 см. Намерете: а) коефициент на подобностл б) бедрата на двата триъгълника;
добавена от nska 23.03.2016
2
4
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
Намерете ъглите на триъгълник , ако височината, медианата, и ъглополовящата през един от върховете на триъгълника разделят ъгъла на четири равни части.
добавена от nska 23.05.2015
1
11
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
Дадена е окръжност k(O,r).AB е хорда , която е на разстояние 9cm от центъра на окръжността.Ако дъгата AB=120 градуса ,намерете диаметъра на окръжността.
добавена от nska 09.05.2015
2
11
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
Хордата AB отсича от окръжност две дъги, разликата от мерките на които е 160 градуса.Намерете ъгъла между допирателната в точка A и правата AB.
добавена от nska 23.04.2015
2
5
+1 точка
Помощ, много ми е важно !!!!
Стойноста на израза А=-2х-(у-1) при х=у=-1 е:  
добавена от zdravka.georgievas 09.04.2015
2
7
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
Даде е четириъгълник ABCD. Точките M,N,P,Q,R и S са средите съответно на AB,BC,CD,DA,AC,BD. Докажете ,че:a) триъгълник MQS дали е равен на триъгълник PNR. б)триъгълник MQR дали е равен на триъгълни ...
добавена от nska 31.12.2014
1
12
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
В трапеца ABCD (AB||CD) ъгъл DAB+90 градуса , ъгъл ABC=60 градуса, а диагоналът AC разполовява ъгъл BCD. Докажете ,че ако M е средата на BC , то триъгълникът AMD е равностранен.
добавена от nska 28.12.2014
1
5
Активност в домашните:
Одобрение:
25%
Постижения:
ДОмашна по МАТЕМАТИКА СПЕШНО
В трапец с основа 8,4см диагоналите делят средната основа на три части .Намерете малката и средната основа.
добавена от nska 27.12.2014
2
11
Активност в домашните:
Няма отговори
изравняване на химични формули
изравняване на химични формули
добавена от simeonneykov 27.12.2014
1
7
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: