Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Въпроси и отговори отговорени от salihe88
1 - 15 от 12
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помош помощ моля помогнете !!!!!!!!!!!!
Равнобедрен трапец с ъгъл 150 е описан около окръжност. Намерете радиуса на окръжността, ако основите на трапеца са a и b.
добавена от salihe88 10.05.2014
2
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете моля вииииииий!!!!!!!!!!!!!!1
В триъгълника АСВ ъгъл АСВ е прав. Ако J е центъра на вписаната окръжност, намерете ъгъл AJB.
добавена от salihe88 22.04.2014
2
6
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
моля помогнете много е спешно !!!!!!!!!!!1
В окръжност k с център О е вписан триъгълник АВС с ъгъл АСВ=60. Докажете, че окръжността k' , описана около АОВ, е еднаква с k.
добавена от salihe88 21.04.2014
3
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете моля ви много е спешно !!!!!!!!!!!
Точка С лежи на окръжност k с диаметър АВ. Мерките на малките дъги АС и ВС се отнасят както 1 : 2. Допирателната през С към k пресича правата АВ и точка D. Докржете, че AD = AC и CD = CB.
добавена от salihe88 08.04.2014
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помощ моля ви помогнете ми !!!!!!!!!!!1
Дадена е окръжност k и точки А, В и С върху окръжността такива, че дъгата АСВ=120градуса и ъгъл ВОС=40градуса. Намерете мерките на дъгите СВА и ВАС
добавена от salihe88 25.03.2014
1
8
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете ми моля ви много е спешно за утре е моля ви!!!!!!!!!!!!
Дадена е окръжност k с център О и точки A,B,C,D, и Е върху окръжността такива, че петоъгълникът ABCDEе правилен. Намерете: (а) мярката на по-малката дъга, която отсича страната на правилния петоъгъ ...
добавена от salihe88 25.03.2014
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
Моля помогнете давам точки и най-добър отговор !!!!!!!!!!!!!!!
Разтоянието от центъра О на окръжността k до хордите АМ и МВ са p и q. Намерете дължините на хордите, ако АМ е перпендикулярна на МВ.
добавена от salihe88 24.03.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
много ви моля помогнете след малко съм на училище!!!
Обяснете действието на хлора като противоотровас изразената реакция: H2S + Cl2 -> 2HCl + S
добавена от salihe88 16.01.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
помогнете ми трябвами до утре на обят моля ви!!!!
Симетралите на две от страните на триъгълник се пресичат в точка от третата му страна.Докажете, че триъгълникът е правоъгален.
добавена от salihe88 16.11.2013
2
9
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
ПОМОЩ ФИЗИКА 8 КЛАС ЗА УТРЕ давам точки и най-добър отговор!
Космическа сувалка увеличава скоростта си от 720км/ч на 1260км/ч за 5 секунди. Пресметнете ускорението на сувалката.
добавена от salihe88 09.10.2013
3
14
Активност в домашните:
Надежност:
90%
Одобрение:
73%
Постижения:
+1 точка
Равноускорително движение Физика 8 клас за утре ПОМОЩ!!!!
Спринтьор се движи пирвите 3s след старта равноускорително с ускорение 3 m/s2. Каква скорост достига спринтьорът за това време?
добавена от salihe88 09.10.2013
2
10
действиея с квадратен корен
koren ot 1922=
добавена от stefan.lubomirov 09.10.2013
2
6

Потърси помощ за своята домашна: