Домашни работи отговорени от Ешке- Нази
1 - 15 от 6
Вписан триъгълник 8 клас
а ) Tриъгълникът ABC е вписан в окръжност. Ъгъл С=30 градуса. АМ-диаметър и ъглополовяща на ъгъл САВ. Намерете ъгъл А, В и С. б )ОN-перпендикулярна на АС. Намерете ъгъл NOC.
добавена от WanDoff 09.06.2013
1
12
Закон на Архимед Плаване на телата
Сферична шамандура е привързана с въже към дъното на езеро. Когато шамандурата е изцяло потопена във водата, въжето я тегли надолу със сила 2/3G, където G e силата на тежестта на шамандурата. Колко ...
добавена от WanDoff 28.02.2013
1
23
Закон на Архимед Плаване на телата
Когато дървено трупче плава във вода, водата му действа с изтласкваща сила 1 N. Колко е изтласкващата сила, ако трупчето плава в течност, чиято плътност е с 20% по-голяма от плътността на водата?   ...
добавена от WanDoff 28.02.2013
1
18
Кинетична, потенциална енергия на тяло
Тяло е пуснато да пада свободно без начална скорост от височина h.Съпротивлението на въздуха се пренебрегва. На височина 1/2 h кинетичната енергия на тялото е 6J. Колко е кинетичната енергия на вис ...
добавена от WanDoff 24.02.2013
1
20
Работа на тяло 8 клас
Под действие на сила F тяло с маса m=2kg увеличава скоростта си от v0=1m/s на v= 2 m/s. Колко е работата на силата F?     Отг. 3J
добавена от WanDoff 24.02.2013
2
6
Хидростатично налягане
При венозната инжекция лекарството се вкарва във вената на пациента и попада направо в кръвта. За да навлезе лекарственият разтвор в кръвта, неговото налягане трябва да е по-голямо от това на кръвт ...
добавена от WanDoff 02.02.2013
1
25

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Ешке- Нази
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ