Въпроси и отговори отговорени от radiradi1_12
1 - 15 от 16
Моля помогнете ми!! СПЕШНО Е!! МАТЕМАТИКА
Дадено: Триъгълник ABC (ъгъл C=90 градуса) CM-медиана AB+CM=15 cm Да се намери: AB,CM Решение: ?
добавена от radiradi1_12 23.02.2014
2
15
МАТЕМАТИКА! Помогнете. Моля г-жа Радка Кънчева да реши домашната! Благодаря!
1 зад. В триъгълник ABC, BD (D ∈AC) е височина, ъгъл А=30 градуса, ъгъл B=105 градуса. Ако CD=5 cm, намерете дължината на страната АВ. 2зад. В триъгълник със страна AB=12 cm,медианата CM о ...
добавена от radiradi1_12 18.02.2014
2
11
Моля помогнете ми!! СПЕШНО Е!! МАТЕМАТИКА
Разложете на множители:    x3+2x2-8x = ?
добавена от radiradi1_12 23.10.2013
1
6
ПОМОГНЕТЕ! Домашна по ФИЗИКА!
Попълнете пропуснатите числа: 1,5 kA= ... A ;; 0,015 A= ...mA ;; 23 kV= ... V ;; 0,135 V= ... mV ;; 25 000 A= ... kA ;; 180 mA= ... A ;; 2 50 V= ...kV ;; 1250 mV= ... V .
добавена от radiradi1_12 14.10.2013
3
8
Моля за спешна помощ за задача по математика!
-6 : (-1/3) -(-2)2 - 16:4 = ?
добавена от radiradi1_12 17.09.2013
2
5
Активност в домашните:
Надежност:
34%
Постижения:
Моля ви много спешно за утре! по английски за 6 клас
Annie's having a fantasy about the film premiere. Work out your own fantasy. What is the event? Where will you be? What will you wear? Who will you meet? What will you say to each perso ...
добавена от - 27.05.2013
6
47
помогнете!! домашна по математика!!
Намерете числената стойност на изразите: A=(-3x)2.2x+6x8 : 2x5-6x.2x2 За х= - 2/3   B=xy.3x2.y3-5x3y4-4x5y6 : x2y2 За х= -0,5
добавена от radiradi1_12 07.05.2013
3
47
Домашна по Математика! Помощ! :))
  Стойността на израза: (-6)2:(-3)-8:(-1/2)-|-5|
добавена от radiradi1_12 18.03.2013
4
17
помощ!! домашна по математика!!!
Тяло е образувано от цилиндър и полукълбо с обща основа. Ако радиусът на полукълбото е 3см, а височината на цилиндъра е 10см, намерете повърхнината и обема на тялото.
добавена от radiradi1_12 12.03.2013
3
26
Домашна по Математика! Помощ! :))
Правилна 4-ъг. пирамида с основен ръб 15см и височина, равна на 40% от основния ръб. Намерете V на пирамидата.
добавена от radiradi1_12 19.02.2013
3
20
ДОМАШНА По МАТЕМАТИКА!
Правилна 9-ъгълна пирамида има периметър на основата 63см и лице на околната повърхнина 378см2. Намерете апотемата k на пирамидата.
добавена от radiradi1_12 19.02.2013
4
21
спешно ми трябва!!! моля ви! развивка на права 6-ъгълна призма!!!
ТРЯБВА МИ РАЗВИВКА И РАЗМЕРИ НА ПРАВА 6-ЪГЪЛНА ПРИЗМА!
добавена от radiradi1_12 03.02.2013
2
18
помощ!! домашна по математика!!!
Дадено: права 4-ъгл призма Р=32cm Sок ст=72cm2  Σ = ?
добавена от radiradi1_12 01.02.2013
1
11
+1 точка
ПРИЗМА! МАТЕМАТИКА ЗА 6 клас - ПОМОЩ! :)
 Дадено: Права триъгълна призма АВ=6 см CA= СВ = 5 cm l = AA1 = 10 см Сборът на всички ръбове = ?   -----------------------------------------   Дадено: Права че ...
добавена от radiradi1_12 29.01.2013
3
26
помощ!! домашна по математика!!!
Полето на стадион има форма на правоъгълник с дължина 100 см и ширина 50м и два полукръга с дияметри по-късите страни на правоъгълника. Намерете колко декара е площта на стадиона.
добавена от radiradi1_12 25.01.2013
2
13
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: