Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
Домашни работи отговорени от Detelin Tsachev
1 - 15 от 25
Задача върху подобни триъгълници
Основата на равнобедрен триъгълник е 12 см, а бедрото му е 9 см. В триъгълника е вписна окръжност и към нея е построена допирателната, успоредна на основата. Да се намери отсечката от доопирателнат ...
добавена от detelin.tsachev 19.02.2015
2
8
раздел - Подобни триъгълници
В правоъгълника ABCD, AB=10 cm, AD=4 cm. Върху страната CD съществува т.М, от която АВ се вижда под прав ъгъл. Да се намерят DM и MC.
добавена от detelin.tsachev 16.02.2015
2
5
Задача по Математика
В магазин продали 240 коледни топки от три цвята - бели,жълти и червени. Червените са два пъти по-малко от белите и с 40 повече от жълтите. Какъв процент от пордадените са жълти ? а) 12,5% б) 3 ...
добавена от detelin.tsachev 19.05.2013
2
28
Задача по Математика
За х≤4 изразът 5|х-4| е тъждествено равен на: а) 5х-20 б) х-20 в) -5х-20 г) -5х+20  
добавена от detelin.tsachev 19.05.2013
3
13
Задача по Математика
.Ако отношението на сребро,злато и мед в един пръстен е 2:5:1, колко процента е златото в пръстена ? а) 50% б) 5/8% в) 62,5% г) 20%
добавена от detelin.tsachev 19.05.2013
2
7
Задача по Математика
Вярно ли е,че ако: а) а
добавена от detelin.tsachev 21.04.2013
1
5
Заточеници-Пеьо Яворов
Как тълкувате израза ''Горчива скръб сърца ни трови.'' от Яворовата елегия ''Заточеници'' ?
добавена от detelin.tsachev 18.04.2013
2
25
Задача по Математика
Ако а е параметър,решете параметричното неравенство: а) а+х1 в) ах ≥ а г) ах > х-а
добавена от detelin.tsachev 16.04.2013
2
4
Задача по Математика
За кои стойности на параметъра а решенията на неравенството (а-2)x+x>ax-a определят интервала: а) (-∞;2); б) (-∞;1-a); в) [2;∞)
добавена от detelin.tsachev 08.04.2013
1
6
Задача по Математика
За кои стойности на параметъра а решенията на неравенството (а-2)x+x>ax-a  определят интервала: а) (-∞;2);   б) (-∞;1-a);    в) [2;∞)
добавена от detelin.tsachev 08.04.2013
1
5
Задача с неравенства
Намерете 3 решения на неравенството    3x < x-2
добавена от detelin.tsachev 21.03.2013
1
3
Задача с неравенства
Кои са решенията на неравенството: а) x2+1≥0 б) -t2-1
добавена от detelin.tsachev 21.03.2013
4
12
Задача по Математика
Има ли решение неравенството: а) 2x-3
добавена от detelin.tsachev 21.03.2013
1
17
Задача по Математика
Дадени са 22 последователни естествени числа.Колко най-много могат да се изберат от тях така,че абсолютните стойности на разликте им по двойки да са различни ?
добавена от detelin.tsachev 25.02.2013
1
15
Задача по Математика
Даден е равнобедрен ΔАВС (АС=ВС),за който CP е медиана (P∈AB), AA1⊥BC (A1∈BC).Ако Н е пресечната точка на СР и АА1,а М е средата на СН,докажете,че ΔМА1Р е правоъгълен.
добавена от detelin.tsachev 25.02.2013
1
19
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна: