Юлия Коева
преподава по География
в град София
Домашни работи отговорени от Plami Lpfc
1 - 15 от 24
Моля помогнете!!! Спешна домашна е!!!!
Един стругар изработва за 12 дни определено количество детайли.Като увеличил дневната си норма с 5 детайла,той работил 11 дни и изработил 40 детайла над определено количество.Намерете: а) дневната  ...
добавена от ivanka__78_abv_bg 06.01.2016
1
18
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Намерете числото x от равенството 2 ²x+¹.2x-³=16 А) 3 Б)4 В)2 Г) 1
добавена от ivanka__78_abv_bg 11.06.2015
4
11
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
При x= -1 дробна черта 3 стойността на израза A=x на трета степен +9x на втора степен +12x+3 е: А) -1 дробна черта 27 Б) 1 дробна черта 27 В) 1 дробна черта 9 Г) -1 дробна черта 9
добавена от ivanka__78_abv_bg 11.06.2015
2
8
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Стойността на израза -8-[-7-(5-14-3)] е: А) -11 Б) -13 В)-3 Г) -27
добавена от ivanka__78_abv_bg 27.05.2015
3
9
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Намерете стойността на израза 5*2 на осма степен +4 на пета степен/7*8 на втора степен +2 на седма степен отговор 4
добавена от ivanka__78_abv_bg 21.05.2015
1
10
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Ако 3 на x степен *3 на 6 степен=9 на четвърта степен,то x е: А)2 Б) 3 В)1 Г)4
добавена от ivanka__78_abv_bg 21.05.2015
1
8
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Намерете стойността на израза 81.2 на седма степен.(3 на втора степен) на трета степен/64.3 на седма степен.27 е:отговор 2
добавена от ivanka__78_abv_bg 21.05.2015
2
6
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Правилна шестоъгълна пирамида има основен ръб b=7 см и апотема на основата a=6.1 см.Ако апотемата на пирамидата е k=8 см,повърхнината на пирамида в квадратни сантиметри е: А)286.1 Б)295.1 В)285.1 Г ...
добавена от ivanka__78_abv_bg 19.05.2015
1
11
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Ако a е параметъра,а x и y са променливи,степента на едночлена 1/4a на трета степен x на втора степен y.(-8ax на втора степен y на четвърта степен) е: А) 9 Б) 8 В) 16 Г) 13
добавена от ivanka__78_abv_bg 19.05.2015
1
2
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Ако a е параметъра,а x и y са променливи,степента на едночлена 1 дробна черта 4a на трета степен x на втора степен y.(-8ax на втора степен y на четвърта степен) е: А) 9 Б) 8 В) 16 Г) 13
добавена от ivanka__78_abv_bg 19.05.2015
2
5
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Правилна четириъгълна призма има височина h и периметър на основата P=40 см.Ако P:h=8:3,намерете обема на призмата в кубически сантиметри.
добавена от ivanka__78_abv_bg 19.05.2015
1
5
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Цилиндър и конус имат равни радиуси,а височината на конуса е 3 пъти по-голяма от височината на цилиндъра.Отношението на обемите на цилиндъра и конуса е: А)2:1 Б)1:2 В)3:1 Г)1:1
добавена от ivanka__78_abv_bg 19.05.2015
1
4
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Стойността на израза A=2 на 2007 степен+8 на 668 степен/4 на 1003 степен -16 на 501 степен А)2 Б)4 В)3 Г)9
добавена от ivanka__78_abv_bg 18.05.2015
1
5
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
Намерете стойността на израза A=(-2)на осма степен.4 на десета степен.8 на втора степен дробна черта 4на девета степен.(-2)на десета степен
добавена от ivanka__78_abv_bg 18.05.2015
1
6
моля ви помогнете ми!!! Спешна домашна е
При x=-|-2|стойността на израза A=5|x+1|-2|x-3|-4:|-x | e: А) -17 Б)13 В)-7 Г)-3
добавена от ivanka__78_abv_bg 18.05.2015
1
4
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Plami Lpfc
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Учебен статус