Въпроси и отговори отговорени от vikitou
1 - 15 от 13
Помогнете математика 10 клас спешно е моля ви
един от ъглите на успоредник е 120 градуса , разликата на странитему е 16 см и малкия диагонал е 13 см . Намерете страните на успоредника
добавена от vikitou 11.05.2016
2
5
Помогнете 10 клас Matematika
Около окръжност е описан четириъгълник ABCD . Да се намери радиусът на окръжността ако AB=13 BC=20 AD=17 и диагоналът AC=21.
добавена от vikitou 24.04.2016
1
4
моля ви спешно е !!!
Страната на равностранен триъгълник е 6 см. Върху нея е взета т. М на разстояние 1 см от най-близкия връх. Да се намери разстоянието от т.М до центъра на триъгълника.
добавена от vikitou 21.03.2016
1
2
Помогнете математика 9 клас Моля ви
Дадено окръжност с диаметър АВ=24 . Радиусът е перпендикулярен на АВ . През точка А е построена хорда , която пресича ОС в точка М и окръжноста в точка N . Ако ОМ=9 , да се намери АМ , АN и ВN =?
добавена от vikitou 17.06.2015
3
3
+1 точка
помогнете за 8 клас английски език
Може ли някой да ми каже дали правилно е написано ? :) I am writing to apply for the position bank clerk at first united bank as advertised in the evening post yesterday . I am eighteen year ol ...
добавена от vikitou 12.06.2014
2
15
Помогне те , математика !!! 8 клас !
В правоъгълен триъгълник с прав ъгъл при върха С точката J е центърът на вписаната окръжност  . Ако ъгъл АJC=118 градуса , то ъгъл ВАС ?
добавена от vikitou 28.04.2014
2
10
Помогнете ми моля ви 8 клас системи
да се реши системата с три неизвестни :  | x + y | y + z | x + z  
добавена от vikitou 24.04.2014
1
3
помогнете ми моля wи
Put the verbs in brackets into the correct form of the present simple or present continious . A : what ...... (you / cook )? B : I ..... (make) vegetarian lasagne . A : ...... ( you / eat ) veg ...
добавена от vikitou 13.01.2014
1
6
Помогнете , математика за 7 клас
добавена от vikitou 06.01.2014
4
10
математика , помогнете ми моля ви !!!
в триъгълник АВС ( ъгъл М = 90°) МN медиана  а) Ако PQ = 16 cm , намерете MN б) Ако MN = 3,8cm  ,намерете PQ  в) Ако MN + PQ =15,3cm ,намерете PQ г) Ако PQ - MN = 4,5 cm , намерете  ...
добавена от vikitou 20.02.2013
1
6
помогнете ми за утре е !!!
аx - 3a = 2x - 3 трябва да намеря решението !!!!
добавена от vikitou 22.01.2013
2
14
математика !!!!! помощ
петя трябвало да реши определен брой зада4и в даден срок,като решава по 15 зада4и на ден .тя оба4е решавала по 20 зада4и на ден и успяла да реши зададените зада4и 2 дни преди срока . какъв е бил ср ...
добавена от vikitou 22.01.2013
3
18
който не принадлежи на отечeството си , не принадлежи на човечеството
моля помогнете
добавена от vikitou 19.11.2012
2
6

Потърси помощ за своята домашна: