Домашни работи отговорени от Гюлчин Мехмедова
1 - 15 от 15
Задача по история. Моля, Помогнете мии :((((
Обяснете как катедралата и университетът отразяват градския дух.
добавена от gyulchin.mehmedova 07.04.2014
1
8
Тестова задача по Математика
Даден е остроъгълен триъгълник АВС с ъгъл АСВ = 60 градуса. Да се намери периметърът на триъгълник АВС в сантиметри, ако периметърът на триъгълник NМС е 10 см, кидето АМ (M ∈ ВС) и BH ( H &isi ...
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
1
10
тестова задача по мАтематика
Везна с две блюда Везната с две блюда се използва за измерване определени маси на тела в зависимост от използваните теглилки. Разполагаме с такава везна и теглилки с маси 1кг, 3кг и 9 кг. А) Ко ...
добавена от gyulchin.mehmedova 12.05.2013
1
4
Тестова задача по Математика
Решенията на неравенството 2.(2x-1) по-малко/равно 3.(3x+1) се представят с интервала: а) ( -1 ; + безкрайност ) б)  ( 0 ; + безкрайност ) в) (  -безкрайност ; -1 ) г) [  -1;+ безкр ...
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
5
11
+1 точка
Тестова задача по Математика
Задача 1.. Правоъгълниат триъгълник АВС е с хипотенуза АВ=12 см. , медиана СМ и височина СН. Ако ъгъл НСМ= 60 градуса, дължината на височината СН е а) 12 см б)  6 см в) 4 см г) 3 см ...
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
5
6
Тестова задача по Математика
Един от ъглите в успоредник  е равен на a и е три пъти по-малък от друг ъгъл на успоредника. Кое уравнение изразява тази зависимост? а)  a = 1/3a б)  a - 1/3a = 180C в) 3a = 180C - a  ...
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
2
11
Тестова задача по Математика
При сезонно намаление стока с цена 100 лева е намалена с 20% . С колко процента трябва да увеличим новата цена, за да получим  отново 100 лева? а) 15 % б)20% в)25% г)120 %
добавена от gyulchin.mehmedova 11.05.2013
4
9
опълченците на шипка
Открийте ГРАДАЦИИТЕ във одата ''Оплченците на Шипка'' и ги запишете
добавена от gyulchin.mehmedova 07.05.2013
2
19
Моля за помощ за текстова задача по математика!
Условието е общо за 1. и 2. задача. Дадени са изразите А= ( x - 1 )3  - x ( x - 3/2 )2 ,   B=9x2- 3xy - 24x + 4y + 16 и  C= 9x2 - 16.   Задача 1.  а) Изразът А да се представи с многочл ...
добавена от gyulchin.mehmedova 06.05.2013
2
7
Текстова задача по математика
Разстоянето между градовете А и В е 80 км. и автобус винаги фо изминава за 1 час. а) Ако през първата  половина от пътя  този автобус се движи със скорост 60km/h, то с каква скорост ( в km/h)  ...
добавена от gyulchin.mehmedova 06.05.2013
2
8
текстова задача по български език
В кой от редовете  има пунктуационна грешка при цитрането? А) Младият разпоредител в театъра призовава: ''Побързайте, представлението започва!''. Б)Тази вълнуваща Вазова тво ...
добавена от gyulchin.mehmedova 06.05.2013
6
8
текстова задача по =български език
Препишете подчиненото допълнително изречение в състава на сложното смесено изречение. Повикаха часовникаря и след дълги разговори и прегледи той започва да поправя машинката , като предупреди,  ...
добавена от gyulchin.mehmedova 06.05.2013
3
11
текстова задача по математика
Числото, което , поставено на мястото на x в израза 4:x = 0,6 :3 , го прешръща ш пропорция е : а) ( 4 върху 5) б) ( 9 бърху 20) в) ( 20 върху девет) г)20
добавена от gyulchin.mehmedova 04.05.2013
3
12
Текстова задача по Математика
Дължина на правоъгълен паралепипед е с 4 см по-голяма от ръба  на куб , широчината е с 2см по-малка и височината - с 1 см по- малка от ръба на куба, за да бъде лицето на повърхнината на паралепипед ...
добавена от gyulchin.mehmedova 08.04.2013
3
2
съчинение разсъждение
съчиение разсъждениее ''на прощаване''
добавена от gyulchin.mehmedova 04.11.2012
3
23

Потърси помощ за своята домашна: