Въпроси и отговори отговорени от Мария
1 - 15 от 7
спешно отговор на въпросите
Моля много спешно ми трябват отговори на тези два въпроса. Каква е ролята на непрекъснатото обучение за повишаване качеството на здравните грижи? Кои са компонентите при оценяване на качест ...
добавена от freshes 24.03.2017
2
9
спешно! модел за подобрение
Търся подобен казус. Моля за помощ. СПЕШНО Е! МОДЕЛ ЗА ПОДОБРЕНИЕ Име: Мениджър по качеството Екип (ако има такъв): персонал в кардиологично отделение, пациенти Наименование на проекта: Намален ...
добавена от freshes 07.01.2017
1
14
Моля за помощ! Трябва да отговоря на тези въпроси
1.Кои са основните предимства на националнито рамково договаряне? 2. Как протича националното договаряне с лекарите, денталните лекари и фармацевтите?
добавена от freshes 10.10.2016
2
14
Здравеопазване- въпрос
Какви промени настъпват във финансирането на здравеопазването на източноевропейските страни след 1990година?
добавена от freshes 08.06.2016
2
13
Анализ и оценка на здравни грижи. Спешно!
Анализ и оценка на здравните грижи
добавена от freshes 17.05.2016
3
8
Казус моля за помощ!
Специализирана болница получава приходи по 3 клинични пътеки с цени : 400, 450 и 500 лева. Планира да обслужи 2000 болни през годината. Разходите за работна заплата в зависимост от дейността са 400 ...
добавена от freshes 13.05.2016
3
32
Моля за СПЕШНА ПОМОЩ!
Какви са обхватът и целите на статистическото изучаване на предучилищното, основното, средното и висшето образование?
добавена от freshes 23.01.2016
2
12

Потърси помощ за своята домашна: