Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
67%
Одобрение:
34%

Сбит преразказ на част от Под игото

Сбит Преразказ на Под Игото ,,Представлението,,

4

отговора

253

посещения

заключена
Отговори (1-10 от 4)
Активност в домашните:
Надежност:
82%
Одобрение:
21%
Постижения: » виж всички

Най-добър отговор - избран на 24 апр 2012

 

От много години Рада живя под един покрив с Хаджи Ровоамa, която я бе осиновила от дете. Изпратиха я в Метоха за послужница, да се подготви за монахиня. Там Рада преподава в девическото учелище на децата от първи клас.
Когато денят на изпита настъпи, дворът на учелището се изпълни с деца. За последен път те преговаряха уроците си.
Вратите се отвориха и народът влезе в учелището, което беше окрасено с венци.
Портретът на Кирил и Методий в стаята на изпита също бе украсен. Рада нареди децата по чиновете като им раздаде последни наставления. Столовете за гости се изпълниха, като оставиха няколко отпред за спецялни посетители. Изпитът започна. Главният учител Климент излезе отпред и прочете своята реч. Рада бе напрегната. От отговорите на ученичките зависише съдбата и. В този момент влязоха двама закъснели посетители и седнаха на свободните столове. Рада преблядня при влизането им. Единят беше чорбаджи Мичо, а другият - Киряк Стевчов.
Когато Климент свърши с речта си, обърна се към Михалаки и му направи знак. Но той отклони и каза че ще изпитва по френски. Тогава Климент се обърна към Стевчов. Той прие, дръпна стола си напред и започна да изпитва по българска история. Той зададе въпрос на висок глас, който бе като мраз в детската душа. Детето се смути и даже не помнеше какъв бе въпроса, но мълчеше и гледаше безпомошно Рада. Стевчов извика следвашото дете. То чу въпроса но не го розбра и остана безмълвно. Цялата обстановката стана тягосна. Очите на детето се напълниха със сълзи. Стевчов погледна ледено Рада и каза, че е доста небрежно преподавано. Следващото дете също не разбра въпроса и отговори съвсем друго. Той зададе друг въпрос, но детето нищо не каза. Майките се страхуваха децата им да не бъдат изпитани. Рада стоеше като тресната. Тя се срамуваше да вдигне учите си. Идеше и да се разплаче. В залата стана шумно. Всички говореха за това невъзможно положение.
Ненадейно настъпи тишина. Бойчо Огнянов излезе пред всички и каза на Стевчов, че неговите въпроси са неясни и биха затруднили дори деца от 5 клас. Той се обърна към Рада и я помоли той да изпитва. Огнянов извика едно от вече изпитваните деца и му зададе същия въпрос. Детето отговори правилно. Повика и другите изпитани. Те също отговориха вярно. Тогава той се обърна към Климент и му подаде учебника. Чорбаджи Мичо помоли да изпитат и неговата Събка. Огнянов и зададе въпрос. Тя каза, че от гръцко робство били освободени от цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия. Всички погледнаха към Рада, която наведе глава.
Стевчов стана и се обърна към всички казвайки, че излиза, защото тук се говорило против държавата и солтана.
Със него тръгнаха още четири човека. Изпитът продължи и свърши при пълно спокойствие. Рада благодари на Огнянов за помоща.

от Genadi1997 24.04.2012, ученик на 13 от Ямбол
Активност в домашните:
Надежност:
82%
Одобрение:
21%
Постижения: » виж всички

 

Тази вечер е представлението на „Многострадална Геновева”, което обществото в Бяла черква очаква с нетърпение. Причината за това е, че непознатата драма за повечето млади е възпитавала вкуса на цяло едно поколение преди тридесет години. Всички са отдадени на подготовката за театралното събитие: богатите госпожи редят премените си, а бедните – продават прежда, за да си купят билет.
              Ролите, включително и второстепенните, са вече разпределени. Огнянов ще е граф Сигфрид, който тръгва на война и оставя неутешима младата графиня Геновева. За женската роля някои предлагат заради косата му дякон Викентий, но духовния му сан не позволява да участва и ролята е дадена на друг мъж. Господин Фратю е определен за Голос, който в пиесата след заминаването на графа, напразно се мъчи да похити графинята, убива верния й служител Драко и я наклеветява. Илия Любопитният ще е слугата, а също ще лае като ловджийското куче на графа.
             Поради липса на пари трудно са натъкмени декорациите. Поръчали на един зограф да изобрази само лира, а за украшение на графския палат взели от къщята от когото каквото намерят: завеси, стъклени цветарници, голям килим, продънено канапе, от  черквата - полилей. Костюмите са същите, с които преди три години са представили „Райна княгиня”. Бойчо не одобрява цялата тази излишна пъстрина, но не може да излезе наглава с повечето актьори.
                      Публиката започва да заема местата си. В пълната зала най-отпред е настанен бея и до него е Дамянчо Григорът, за да му превежда.
                  Когато театърът започва, пръв излиза графът, а кака Гинка от публиката, знаейки целия текст наизуст, непрекъснато го поправя. По-късно, когато Геновева започва да плаче след раздялата с графа, кака Гинка – най-високо от всички се смее и подканя актрисата още по-високо да плаче. Първото действие свършва, но зрителите остават неудовлетворени от бързото умиране на Драко.
                   През антракта бабите коментират недоволно, че Геновева не влага достатъчно чувство за разлика от доброто изпълнение на Голос. Дамянчо Григорът слуша критиките на бея за графа, който му е представен като френски консул.
              В това време Стефчов завистливо критикува изпълнението на Огнянов и казва на Хаджи Смион, че трябва да го освиркат. Тогава защитавайки актьорите, се намесва Каблешков и между двамата възниква словесен сблъсък, който приключва като Мичо Бейзедето вразумява Кириак.
                     Започва второто действие, където Геновева, държейки детето си, нещастно плаче в затвора и пише предсмъртно писмо до графа. Тъгата на сцената се пренася и сред публиката, дори някои мъже ронят сълзи.
              По време на третото действие, графът започва да плаче  след завръщането от война и научавайки за невинността на съпругата си. Публиката подема плача, плаче дори беят. А при оковававането на Голос зрителите изразяват всеобщо негодувание срещу коварството му.
                  Последното действие разказва как при един лов в гората графът стига до входа на пещерата, където преди седем години палачите са оставили съпругата му. Зрителите затаяват дъх, очаквайки срещата му с Геновева. Точно в този момент се чува подсвиркването на Стефчов. Публиката реагира веднага с неодобрителни възгласи да бъде изгонен. Кириак напуска залата.
                     Играта продължава, докато графът намира съпругата си. Отново публиката се разчувства за победата на доброто над злото. За край, всички на сцената запяват "Сигфриде граде, радвай се сега!", но още след първите стихове се подема бунтовна песен против турците. Цялата зала запява, а беят пита Дамянчо Григорът какво означават думите. Заблуждават го хитро, че песента показва голямата любов между графа и графинята.
               Завесата пада сред викове: "Браво!" и скоро залата опустява. Актьорите започват да се преобличат и весело обсъждат как Каблешков, изскачайки на сцената, подема бунтовната песен пред бея. Те се надяват Дамянчо Григорът хубаво да го е преметнал.
                  Но на сутринта повикват Огнянов в конака на разпит. Кириак Стефчов издава на онбашията за бунтовната песен. Огнянов отрича и беят му се извинява за грешката, тъй като вярва на превода на Дамянчо чорбаджи.
               Излизайки Огнянов си шепне, че скоро турците ще чуят и по-друга песен, за която няма да им трябва преводач.

от Genadi1997 17.04.2012, ученик на 13 от Ямбол
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни

т много години Рада живее под един покрив с Хаджи Ровоама която я бе осиновила от дете, затова я наричат. Бе израснала без бащина любов и закрила и майчина нежна грижа. Изпратиха я в метоха за послужница, да се подготви за монахиня, облеклия в черни дрехи. Там Рада преподава в девическото учелище на децата от първи клас.
Когато денят на изпитът настъпи двора на учелището се изпълни с деца пременени от майките си. За последен път те преговаряха уроците си. 
Вратите се отвориха и народът влезе в учелището окрасено с венци. 
Портрета на Кирел и Методий в стаята на изпита също бе украсен с венци. Рада нареди децата по чиновете като им дава последни наставления. Столовете за гости се изпълниха като оставиха няколко отпред за спецялни посетители. Изпитът започна, главният учител Климент излезе отпред и прочете реч. Рада бе напрегната от отговорите на ученичките зависише съдбата и. В този момент влязаха двама закъснели посетители и седнаха на свободните столове. Рада преблядня при влизането им единят чорбаджи Мичо а, другият Киряк Стевчов. 
Когато Климент свърши с речта си се обърна към Михалаки и му направи знак. Но Михалаки отклони и каза че ще изпитва по френски. Тогава Климент се обърна към Стевчов и той прие, и дръпна стола си напред и започна да изпитва по българска история. Той зададе въпрос на висок глас който бе като мраз в детската душа. Детето се смути, и даже не помнеше какъв бе въпроса, но детето пак мълчеше и гледаше безпомошно Рада. Да си иде извикайте друга. Следващото дете чу въпроса но не го розбра и остана безмълвно. Мълчеше и цялата пъблика обстановката стана тягосна, очите на детето се напълниха със сълзи. Стевчов погледна ледено Рада и каза доста небрежно е преподавано, повикайте друга ученичка. Следващото дете също не разбра въпроса и отговори съвсем друго. Той зададе друг въпрос но детето нищо не отговори. Майките се страхуваха децата им да не бъдат изпитани. Рада стоеше като тресната, тя се срамуваше да вдигне учите си, идеше и да се разплаче. В залата стана шумно, всички говореха за това невъзможно положение
Ненадейно настъпи тишина. Бойчо Огнянов излезе пре всички и каза на Стевчов че неговите въпроси са неясни и биха затруднили дори деца от 5 клас. Той се обърна към Рада и я помоли той да изпитва. Огнянов извика едно от вече изпитваните деца, и му зададе същия въпрос. Детето отговори правилно. Извика и другите изпитани деца, също отговориха вярно. Тогава той се обърна към Климент и му подаде учебника, чорбаджи Мичо помоли да изпитат и неговата Събка. И той зададе въпрос, кой освободи българите, от гръцко робство. Тя се обърка и каза, от турско робство ще ослободи българите и млъкна защото чорбаджи Мичо я прекъсна. Събке кажи онова за гръцкото робство. И тя продължи, от гръцко робство освободи бълга ри те цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия. Всички погледнаха към Рада която наведе глава.
Стевчов стана и се обърна към всички и каза че излиза защото тук се говори против държавата и солтана.
Със него тръгнаха още четири човека. Изпитът продължи и свърши при пълно спокойствие. Рада благодари на Огнянов за помоща.

от teodoraiskren 17.04.2012, студент
Активност в домашните:
Надежност:
67%
Одобрение:
34%

това е радини вълнения аз искам ,,Представлението,,

от plamenn132 на 12 години на 17 апр 2012

Nedei stoq tyka ami pi6i,4e kato se pribera ...............

от dilqna 17.04.2012, ученик от Пловдив
Активност в домашните:
Надежност:
67%
Одобрение:
34%

я млъкни

от plamenn132 на 12 години на 17 апр 2012
Онлайн Тестове за Ученици от 6-ти клас по Литература
Тест по литература за 6-ти клас над "Принцът и просякът" и "Чужди езици"
изпитен тест по Литература за Ученици от 6 клас
Тестът е за 6-клас върху "Принцът и просякът" и "Чужди езици". Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
107
1
1 мин
09.04.2014
Тест по Литература за 6-ти клас
тематичен тест по Литература за Ученици от 6 клас
Тестът включва 10 въпроса само с един верен отговор. Обхваща материала "Човекът и реалността", "литературни родове" и "похвати за изграждане образа на литературен герой".
(Лесен)
10
57
1
1 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове за ученици от 6-ти клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

"Под Игото" - Иван Вазов


От много години Рада живее под един покрив с Хаджи Ровоама която я е осиновила от дете, затова я наричат Рада Госпожина...
 

"Радини вълнения"

14 дек 2009
·
171
·

Сбит преразказ на глава "Радини вълнения" от романа " Под игото"...
 

"Радини вълнения"- преразказ

05 мар 2010
·
732
·

Сбит преразказ на главата "Радини вълнения" от романа "Под игото". Изучава се от учениците в 6-ти клас....
 

"Представлението" - "Под игото"


Сбит преразказ в сегашно историческо време, от името на неутрален разказвач...
 

Представлението - "Под игото"


Преразказ на XVII глава от "Под игото" на Иван Вазов...
 

"Представлението" Под игото


Вечерта ще е представлението на „Многострадална геновева”. Хората в Бяла черква го очаква с нетърпение. Всички старателно подготвят сцената за театралното представление: богатите госпожи приготвят дрехите си, а сиромахкините,,,
 

"Радини вълнения" ("Под иготото" - Иван Вазов). Сбит преразказ


Сбит преразказ на "Радини вълнения" ( Глава от "Под игото" Иван Вазов)...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Даниела Михайлова
преподава по Литература
в град Ямбол
с опит от  10 години
219 17

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения