Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Задача Бизнес статистика

Здравейте, дали някой може да реши следната курсова работа, по бизнес статистика: Казус за самостоятелна писмена работа Фирма, продаваща климатици за битови нужди, се интересува от оценката на потребителите за качеството им. За целта фирмата възнамерява да направи анкета на извадков принцип с въпроси относно това дали те са доволни от уреда и дали при нужда биха си купили от същата марка. По този начин ще установи каква част от потребителите не одобряват уреда. Извадката ще бъде безвъзвратна, направена чрез прост случаен подбор по номерата на издадените фактури. Въпросът е колко потребители трябва да се наблюдават (какъв да бъде размерът на извадката), за да се направи интервална оценка на относителния дял (p) на недоволните при максимална грешка  2 процентни пункта и довери¬телна вероятност 0,95. Общо от фирмата са били продадени 3000 климатици (N), намиращи се в гаранционен срок. При минало изследване за подобен тип уреди е било установено, че недоволните са били 1,5 %. 1. Представете изчерпателно решението относно определяне на размера на извадката и стъпките в процедурата за нейното излъчване. 2. Обяснете как би се променил размерът на извадката, ако максималната грешка бъде намалена на  1 процентен пункт. 3. Обяснете как би се променил размерът на извадката, ако довери¬телната вероятност бъде увеличена на 99 %. 4. Обяснете как би се променил размерът на извадката, ако се допусне, че делът на недоволните клиенти е бил 4 %. Указания: 1. При отговор на въпросите не е достатъчно да се посочи метода, формулата, алгоритъма или дефиницията, или да се направят съответните изчисления. Необходимо и особено важно е да се обясни смисълът, познавателната същност на съответната статистическа характеристика или на посочения метод. Необходимо е също да се мотивира изборът при наличие на алтернативни решения. При посочени формули трябва да се обясни значението на съдържащите се в тях символи. Когато се изисква изчисляване на съответна характеристика при дадени конкретни данни, трябва да се покаже решението. 2. Оценките на отговорите се правят по 100-бална точкова система, а крайната оценка впоследствие се трансформира в шестобална оценка. Максималният брой точки за отделен въпрос се получават, ако отговорът е верен и изчерпателен. При частично верен отговор, броят на точките съответно се намалява. При неверен отговор и при отсъствие на отговор, не се дават точки, т.е. точките са 0. 3. Отговорите, включително и формулите, трябва да бъдат написани ясно, разбираемо и добре подредено. Във връзка с това е необходимо да се отдели достатъчно място за всеки отговор. Мястото, което е оставено е примерно и може да се разшири колкото е нужно за изчерпателен отговор. Небрежно и нечетливо написаните отговори не се проверяват и оценяват. Във връзка с изискването на ръководството на ЦДО работите да се представят в електронен вид (word формат) на страницата на дисциплината в web платформата на ЦДО, за изписване на формули и създаване на графики е необходимо да се използват функциите на съответните софтуерни приложения в средата на MS Office или други, съвместими с тях. 4. Когато се установи, че работата на студента не е написана самостоятелно или се дублира с работата на други студенти, тя се анулира. Работата се анулира и в случаите, когато представените отговори не съответстват на заданието. 5. Работи, които не са предадени в указания срок, не се проверяват и оценяват.

от m.kr.georgieva преди 11 дни , на 07 ное 2018 (ср)
посочени теми: трябва ако Курсова работа

1

отговор

8

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

Имате поща

от morgana_dr преди 11 дни , потребител на 41
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Статистика


работата е много добра и отлично оценена надявам се да ви хареса...
 

Курсова работа по бизнес статистика - Решение на казус


подробно решение на задачи от казус по бизнес статистика...
 

Казус по бизнес статистика


При проучвателни изследвания за изграждане на нова водопречиствателна инсталация с взети проби в продължение н 30 дни от различни точки на водоснабдителната система на населеното място...
 

Курсова работа по статистика


Фирма „М” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на нейната дейност през 2009 година със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес...
 

Бизнес статистика


При предвидените инвестиции, изменения в технологиите и други може да се очаква ежегодно ускоряване на растежа на печалбата и неговия графичен образ ще бъде парабола от втора степен...
 

Казус по бизнес статистика


Фирма „Фемини” е регистрирана през 2000 г. и е специализирана в производството на дамски обувки. Развитието й през изминалите години е успешно, но предстои да се разработи нова бизнес стратегия за следващите 10 години....
 

Бизнес статистика pro

06 окт 2014
·
3
·
4.00 лв.

Тя трябва да съдържа анализ на досегашните резултати и прогноза за бъдещето главно по показателите: инвестиции, обем и структура на продукцията, печалба, производителност на труда, заети лица, заплати и цени....
 

Бизнес статистика pro

08 окт 2014
·
1
·
4.00 лв.

Фирмата е регистрирана през 2000 г. и е специализирана в производството на дамски обувки. Развитието й през изминалите години е успешно, но предстои да се разработи нова бизнес стратегия за следващите 10 години...
 

Приложение на динамичния статистически анализ във фирмената дейност pro


Динамичния статистически анализ е инструмент на изучаване на явленията в тяхното развитие от миналото към бъдещето. Той се основава на динамични статистически редове, които представят редица от числа, които представляват значенията на даден показател...
 

Индивидуално задание по бизнес статистика


Курсова работа по статистика. Първи семестър. Маркетинг- ДО. Изчислете показателите за размах и линейно отклонение в абсолютен и в относителен вид за реда, характеризиращ разпределението на 70-те студенти според оценките им от семестериалния изпит...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения