Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
87%
Одобрение:
10%
Постижения:

Спешно някой да ми го преведе сам най-важното.Избирам за най-добър отговор!

On August 23rd 2005, a Brirish woman who can only move her head, eyes and mouth sailed across the English Channel and into the record books.Completing her journey injust over six hours Hilary Lister set a record for the world's longest solo sail by a disabled person.Using only her breathing to nagative her boat, she reached Calais to a hero's welcome.Having arrived in France.Mrs Lister said, 'I'm just thrilled' and attributed her succes to the people who'd helped her.When she made her crossing she'd been paralysed for four years.And she'd been sailing for omly two.Having lived an active life before her ilness, she took up sailing to boost her confidence.

1

отговор

12

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
100%
Няма публикувани домашни
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Най-добър отговор - избран на 13 юни 2018

На 23ти август 2005, жена от Великобритания, която може да движи само главата, очите и устата си плава през Английският Канал и в книги за рекорди. Завършвайки пътешествието си за малко повече от шест часа Хилари Листър постави рекорд за най-дългото единно плаване по море от инвалид. Използвайки само дишането си за да навигира лодката, тя стигна Калайс и бе посрещната от герой. Пристигнала в Франция, Госпожица Листър каза, "Аз съм развълнувана" и даде заслугата за сполуката си на хората, които й помогнаха. Когато за първи път прекоси тя беше парализирана за четири години. И тя е плавала за само две. Имайки активен живот преди болеста й, тя започна да плава за да вдигне самоувереността си.

от qnidaksiamq.need-tobfilled 13.06.2018, потребител
Активност в домашните:
Надежност:
87%
Одобрение:
10%
Постижения:

Мерси

от zeliha_eub на 18 години на 13 юни 2018
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения