Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

отдел закрила на детето -структура функци цели

отдел закрила на детето -структура функци цели

1

отговор

14

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
0 точки

Имаш поща

от Таня Генова учител 07.06.2018
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Държавна агенция за закрила на детето

24 апр 2009
·
284

През 1989 година Конвенцията за правата на детето признава за първи път, че децата, т.е. всички хора под 18 години, са човешки същества, които имат нужда от специална грижа и внимание. Конвенцията поставя стандарти за образование...
 

Работата на ресурсния учител със семейството – важно условие за успешната интеграция на ученика със СОП

14 сеп 2009
·
578

През последните няколко години основна тенденция в работата с деца в неравностойно положение е намаляването на техния брой в институции и реинтеграцията им в семейна среда, както и интегририраното им обучение и успешна социализация...
 

Ефективност на екипната работа в детската градина


Проблемът за екипната работа в детските градини придобива особена актуалност днес, когато нашата образователна система се опитва да се съизмерва с европейската...
 

Научен статут на социалната педагогика

25 окт 2009
·
784

Ако се разгледа смисъла на самото название - социална педагогика, ще се види сложността на извършваните дейности ...
 

Теми за държавен изпит по социална педагогика

26 окт 2009
·
2,723
·

За да можем да дискутираме проблема за научният статут на социалната педагогика и за нейното място сред останалите педагогически науки, както и за връзката й с останалите науки е необходимо да изясним какво всъщност е социалната педагогика...
 

Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца

07 ное 2009
·
246

Домовете за медико-социални грижи за деца са здравни заведения,в които се отглеждат деца с повишен медико-социален риск от 0 до 3-год. възраст...
 

Предучилищна педагогика

25 ное 2009
·
986

Основни закономерности на учебния процес. Учебния преоцес е ръководен, контролиран и управляван...
 

Закон за закрила на детето. Мерки за закрила на детето. Органи за закрила на детето

03 авг 2013
·
285

Предметът на закона е да урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица...
 

Работа по случай

28 окт 2013
·
61

В отдел "Закрила на детето" се подава сигнал, касаещ дете на 12 години, което тежи 10 килограма и отговаря по възможности на 5 годишно дете. В момента на подаване на сигнала детето се намира в болница с бронхопневмония...
 

Приемната грижа за отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство

19 яну 2018
·
10

В случаите, в които органи по закрила на детето констатират риск за дете и изведат необходимостта от настаняването в приемно семейство се цели на първо място защита и права и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения