Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
87%
Одобрение:
10%
Постижения:

Спешно за утре!!!Моля за помощщщ!

Интерпретативно съчинеие -Проблема за разпадаето на родовия свят в повестта "Гераците" 

от zeliha_eub на 30 май 2018
не са посочени теми

1

отговор

10

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 1 глас

РАЗПАДАНЕТО НА ПАТРИАРХАЛНАТА ЗАДРУГА В „ГЕРАЦИТЕ”

 

90-те години на XIX век се характеризират с дехуманизация и обезценяване на извечните човешки добродетели. Това изправя творците пред проблема за обществената противоречивост на новия ред. Рушат се законите на старото патриархално общество, сменят се ценностните критерии. От трагичния сблъсък между старото патриархално общество и индивидуалистичния морал се ражда повестта „Гераците” на Елин Пелин.

Конфликтът в повестта е трагичен, защото представя разпадането на патриархалната задруга. Това е свързано с духовния упадък и нравствената гибел. Налице е победата на злото над онези нравствени добродетели, които нашият народ цени и свещено пази от векове. Разрухата на патриархалната задруга се поражда от противоречието между три поколения, от различието в нравите, начина на живот и светогледа. Това води до морално деградиране и човешко обезличаване.

Като в разказите си, посветени на българското село, и в „Гераците” Елин Пелин успява да създаде една стройна композиция, чрез която противопоставя две философии на живота. Философията на патриархалния свят е противопоставена на философията на новото време. Повестта внушава неминуемата обреченост на стария свят и авторовата присъда и отрицание на новите антихуманни отношения. Тези внушения се постигат посредством човешките характери и конфликти в творбата. Чрез семейството на Гераците Елин Пелин прави социално-психологически разрез на бързо променящата се действителност. Това всъщност е разпадането на патриархалната задруга.

Действието се развива изключително динамично. Авторът набляга не толкова на събитийността, колкото на психологическата характеристика на персонажите. Елин Пелин започва повествованието с една спокойна картина. Тя очертава сговора, човечността и строгите взаимоотношения между членовете на семейството. До смъртта на баба Марга домът на Гераците впечатлява със своята приветливост и символ на задружния живот става борът. Това е семейното знаме на Гераците. По-нататък в повествованието авторът нееднократно ще използва този символ, за да предаде резкия поврат, разпадането на патриархалната задруга в дома на Гераците

Освен бора друг опорен символ е домът: „неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше на лично място сред селото, виждаше се отдалече и отдалече личеше, че е чорбаджийска”. В патриархалните представи многолюдното семейство е знак на богат и пълнокръвен живот, на стабилности вечност. Затова „многолюдното семейство” живее в голям дом, който става символ и на знатност, и на почит, и уважение към него. Това е домът, в който членовете се раждат, живеят, прославят се и умират. Оставят след себе си на новите поколения своя пример. За Елин Пелин това не е достатъчно за представата за рода на Гераците. Той използва нови символни образи, за да внуши какъв е светът на този род. Около дома е големият двор, „ограден като кале с бели зидове”, в който може да се побере цяла махала. Този допълнителен знак подчертава представата за сигурност, стабилност, неизменност. Бялата къща и белият зид се отличават от околните сгради и внушават усещането за величие, за власт над останалите около тяхната къща и дворови.

Основните крепители на този ред са баба Марга и дядо Йордан. У тези образи авторът подчертава трудолюбието и пиетета към земята като черти, укрепващи позициите на селската задруга.

Картината на родовата идилия е  подсилена с внушението за духовната и емоционална приповдигнатост, с която Гераците посрещат жътвата. От всеки ред извира ведрост и жизнерадост. Развитието на действието върви към своята кулминация след смъртта на баба Марга, която е само поводът за промяната на живота на Гераците. Така започва разпадането на патриархалната задруга в „Гераците”. В българското патриархално семейство жената стопанка е символ на стабилността, уюта и красотата на дома. Затова в големия дом царува сговор, любов и уважение между майката и синовете, между съпругата и съпруга.

Смъртта на баба Марга е първият възлов момент, който постъпателно сочи към трагичния завършек на сблъсъка между индивидуалистичните тенденции в обществото и семейството на Гераците. След нейната кончина в къщата като змии плъзват неприязън между снахите и недоверие между братята. В тази кулминационна схема Елин Пелин не пропуска да отбележи реакциите на бора, който като истинско живо същество изживява промените. Борът „плачевно шумеше и съскаше, като че в клоните му имаше змии”.

С тънък психологизъм насища писателят това описание в него. Душата му сякаш ридае, че загива  един прекрасен свят, но верен на жизнената правда безпощадно разкрива разрухата на патриархалната задруга.

Най-силна е авторовата симпатия към Елка и стария Герак – герои здраво свързани с патриархалния свят и затова обречени. Сблъсъкът с буржоазния морал силно отеква в душите им, като оставя не поправими трагични следи.

С много верен психологически усет писателят проследява отражението на промените у стария Герак.  Той забелязва нарастващия неприязън в дома и се опитва да наложи тежката си дума. Но това е невъзможно. Слабост и безсилие се крият в бащините думи, които изрича „силно и сърдито”. Метафората „думите плачат в душата му” доказва, че отдавна е настъпил краят на неговата власт и сила.

Разсъжденията на патриархалния човек за доброто и злото като неизменни елементи на човешката душа подчертават не само мъдрост, но и ужас, че „злото” се излюпва в душите на неговите деца. Но вече е убито синовното чувство на обич и преклонение пред родителя и той се оказва безсилен пред злото. Горчилката, дълго стаявана в душата на Герака, избликва с неудържима сила при срещата с Павел. Това е синът, в когото той най-силно вярва, че ще спаси разпадащото се семейство. Дълбоко символичен е краят на сцената. Герака дълго не откъсва поглед от кръста, светещ като звезда върху църковното кубе. Художественият паралелизъм между него и кръста е символ на обреченост. Писателят постига ярко внушение за дълбокия драматизъм и трагична обреченост на патриархалната задруга. Кулминация в действието е моментът, когато в резултата на кражбата на парите тримата синове на Герака се борят озверели в калта. Това окончателно съкрушава както чорбаджийската гордост на Герака, така и бащиното му чувство – „какво бях и какво станах”. Това е последният мъчителен тон, който се изтръгва от гърдите му.. оттук нататък до края на повестта той се затваря в своя душевен свят. Но Герака не е единствената жертва на настъпващото динамично време. Заедно с него мъчително страда и Елка. Естетическия си идеал за жена Елин Пелин въплъщава в образа на Елка. Тя е „най-хубавото момиче в селото”.  Единствената опора на Елка е любовта и затова образът `и е наситен с идеята за обречеността на това най-прекрасно човешко чувство в новото общество. За разлика от Дядо Йордан Герака, който разбира разрушението на своя дом, Елка не съзнава, че е обречена, защото живее с любовта и вярата към обичания от нея съпруг. Изпитваща ужас от срамната болест, Елка мъчително агонизира в страшна самота и пустота. Природата е наситена с психологизъм, с изобразителни детайли, адекватни с преживяваният на героите.

Чрез гибелта на Герака и Елка – две нравствено красиви, морално чисти личности, Елин Пелин произнася категоричната си присъда над буржоазния свят, който осъжда доброто, хуманното, прекрасното. А отрицанието на новия морал писателят подкрепя чрез образите на тримата братя – Божан, Павел и Петър. Тъй като са рожби а новото време и се изявяват в него, никога не са наречени Гераци, защото са вън от родовия свят. Те са обединени само от едно – от промяната в отношенията към труда и земята. Не е случаен контрастът между имената и духовната им същност.

Разрушаването на окръгленото пространство на семейството, съхранено от белите зидове, вътрешното духовно изменение всъщност започва  от дядо Йордан Герака с отварянето на кръчмата, „ старо, ниско и дълго здание до пътя, което стоеше като глава от камък на големия зидан пръстен, който обграждаше двора”. Кръчмата е отдалечена пространствено от голямата и бяла къща, но е част от двора, принадлежащ и обграждащ дома. Кръчмата е архетип на дяволската начало, на порочността, на изкушението и измамата, на покварата и безчестието.

В края на повестта изображението на дома на Гераците е в ярък дисонанс с първото. Широкият двор е разделен и преграден. Борът, „семейното знаме”, е отсечен и лежи в калта. На фона на печалната картина Елин Пелин въвежда отново стария Герак. Той е един грохнал, побелял старец, досаден за всички, който непрекъснато се оплаква. Смъртта е дълбоко символична. Единственият човек, който до края му остава верен, дядо Матей Маргалака, с учудване констатира: „Я, че той е умрял! Съвсем, съвсем изстинал!” Така Елин Пелин поставя последния печален акорд на повестта, за да каже своето последно „сбогом” на безвъзвратно погубената патриархална задруга.

от Таня Генова учител 31.05.2018
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 11-ти клас по Литература
Тест по Български и литература за 11-ти клас. Годишен преговор
класно тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за годишен преговор на учениците от 11-ти клас по предмет БЕЛ.
(Лесен)
20
10
1
8 мин
19.10.2016
Тест по Литература за 11-ти клас върху Димчо Дебелянов
тематичен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тест върху произведенията на Димчо Дебелянов. Съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
18
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове за ученици от 11-ти клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Символни пластове в повестта Гераците на Елин Пелин

05 юни 2008
·
266

В "Гераците" устойчив знак е семейството, защото, както отбелязва пр. Боян Ничев, в него е програмиран целият спектър от човешки връзки...
 

Символни пластове в повестта “Гераците” на Елин Пелин

17 юни 2008
·
371

В повестта “Гераците” Елин Пелин изобразява всички характерни и неизбежни промени в живота на българското село, на които сам той е бил съвременник и които с разрастването на частнособственическия индивидуализъм в селото обяснява растящите...
 

Родовия свят в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”


Произведенията: „Дервишово семе” - Николай Хайтов и „Преди да се родя - ”Ивайло Петров дават една различна от тази на Йовков и Елин Пелин представа за родовия свят и за българското село. Всичко е представено, като през криво огледало...
 

Трагичното разпадане на родовия свят в повестта "Гераците" от Елин Пелин

08 мар 2009
·
597

Най–значителната творба на Елин Пелин е повестта „Гераците„...
 

Гераците I част

11 май 2009
·
51
·

„Гераците” – Интерпретация (Литература 11 клас) Повестта „Гераците”, която Елин Пелин започва да пише към 1903г. Се вписва като основен жалон в една също така проблемна традиция в българската литература – литературно- историческия сюжет „разпадане на б...
 

Повестта "Гераците" - трагичното разпадане на родовия свят

17 юни 2009
·
390

Повестта „Гераците", която Елин Пелин започва да пише към 1903 г., се вписва в литературно-историческия сюжет „разпадане на българския родов космос"...
 

Интерпретация на ІV глава от повестта "Гераците"

29 юни 2010
·
106

Повестта „Гераците” на Елин Пелин рисува трагичното разпадане на родовия свят, породено от алчността, егоизма и отчуждението на тримата братя, забравили висшите духовни ценности в името на личната облага, лесния начин на живот, лишен от човешка...
 

Повестта "Гераците"


Повестта "Гераците" - повест за разрушената хармония...
 

Творчеството на Елин Пелин. Повестта "Гераците"

27 ное 2011
·
51

Живот и дело на Елин Пелин, първи стъпки в литературата. Анализ на повестта "Гераците"...
 

Крахът на родовия свят в повестта "Гераците" от Елин Пелин

13 юни 2013
·
24

Повестта "Гераците" разкрива социалните и нравствено-психологическите проблеми, свързани с драматичния преход на патриархалното битие към индивидуализма на новото време....

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Татяна Петрова
преподава по Литература
в град Разград
с опит от  2 години
5

Величка Иванова
преподава по Литература
в град Разград
148 25

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната