Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Актуални въпроси на световната търговска система

Актуални въпроси на световната търговска система - преговори по селското стопанство доха

0

отговора

2

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Изпитания пред световната валутна система и необходимостта от нов финансов ред


Международната валутна система. Бретънуудска валутна система. Управлявано плаване на валутните курсове. Монетарна реформа в световната икономика.
 

Външнотърговски режими и митнически контрол

17 дек 2007
·
578

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика, която да отчита тенденциите в световната...
 

Външнотърговската политика на България в условията на глобална икономическа криза


За България, развитието на външната търговия е важно условие за ефективното развитие националната икономика в условията на глобална криза. Факторите, които оказват влияние върху международната търговия на всяка страна са политическата и икономическата...
 

Общо споразумение за селското стопанство


Създаване и структура на СТО, споразумение за селското стопанство: нови правила и ангажименти, експортни субсидии за селското стопанство: граници на разходите и количествата, България и Сто и нейната договорка относно селското стопанство...
 

Алтернативни международни търговки политики


Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
 

Ролята на бизнес етикета при управлението на международни проекти


Целта на настоящата магистърска теза е да покаже каква е ролята на бизнес етикета при управлението на международни проекти, счита ли се той за необходим от компаниите, които осъществяват проекти с чуждестранни партньори и кои са хората, нуждаещи се от...
 

Световна търговска организация


Световната търговска организация започва да функционира от 1 януари 1995 г. Тя е единствената международна организация, която има компетенции в областта на многостранните търговски отношения...
 

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения pro


Световната търговска организация (СТО) започва да функционира през 1995 г. СТО е приемник на Генералното споразумение по тарифите и търговията (ГАТТ), която е основана след края на Втората световна война...
 

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения pro


В днешния свят глобализацията е все по-обширна и динамична. Тя олицетворява дадени човешки явления, събития и процеси, които пряко или косвено влияят върху цялото земно полукълбо...
 

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения pro


Регулирането на международните отношения е съвкупност от доброволно предприети различни задължения от страните и общите правила за действие в сферата на световните икономически отношения...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната