Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
50%
Постижения:

Тест за Никола Вапцаров 12 клас

1. Допишете изречението: Единствената, издадена приживе стихосбирка на Вапцаров носи заглавието …………………….. 

 

2. Светът на Вапцаровата лирика НЕ е: 

А) конфликтен        Б) суров            В) безперспективен             Г) пагубен 

 

3. В поезията на Вапцаров НЕ се срещат образите на: 

А) простата човешка драма, машините, небето              Б) затвора, звездите, живота 

В) хляба, историята, завода                                                   Г) цветарката, слепия музикант, Гаврош 

 

4. Допишете изречението: Създаването на поетическия цикъл „Песни за една страна” е отглас на реални исторически събития, които се свързват с …………………………… 

 

5. Според стихотворението „Вяра” Вапцаровият лирически герой вярва в: 

А) надделяването на доброто над злото в душата на човека 

Б) съзидателните способности на българския народ 

В) победата на комунизма и установяването на неговата власт по цялата земя

 Г) бъдещия по-справедлив свят 

6. Понятието „вяра” в едноименното Вапцарово стихотворение е изяснено като: А) осмислен и възприет идеал Б) философско понятие В) обсебваща култова ценност Г) класово-партийна идеологема 

 

7. Според посланията на стихотворението „Песен за човека” „човекът във новото време”: 

А) може да бъде колкото престъпник, толкова и жертва

 Б) води непрестанна битка за съществуването си, но съзнава нейната обреченост 

В) не разполага със сигурни и ясни ориентири за живота си 

Г) няма шансове да се измъкне от житейското тресавище и затова греши

 

 8. Като имате предвид цялостния контекст на стихотворението „Песен за човека”, посочете правилното тълкувание на метафорите от откъса: „Не стига ти хлеба,/ залитнеш/ от мъка/ и стъпиш в погрешност на гнило…”

 А) Човек никога не се задоволява с даденото, той винаги иска нещо повече. 

Б) Човешките желания често подтикват към действия, които не отговарят на възможностите. 

В) Като живее трудно, човекът става зависим не от съзнателните си избори, а от безсъзнателните си действия. 

Г) Човек греши, когато се стреми към неща, по-примамливи от това, което притежава. 

 

9. „Празните химери” и „празните копнежи” в стихотворението „Писмо” са образ на: 

А) старите младежки илюзии, заменени от новата вяра 

Б) младежката романтичност, отречена от зрелия житейски реализъм 

В) младежкото късогледство, отречено от далновидността на възрастния 

Г) младежкия идеализъм, отречен от прагматизма 

 

10. Адресат на посланията в „Писмо” е: 

А) любимата жена                                                                            Б) приятел от детските години 

В) събирателния образ на Вапцаровия съвременник            Г) родственик на поета 

 

11. В стихотворението „Кино” Вапцаров осмива: 

А) сладникавия реквизит на холивудските продукции, безнадеждно дистанцирани от „барутното” време 

Б) очакванията на зрителя изкуството да отразява конкретното време 

В) бездарните еднотипни еднотипни холивудски сюжети 

Г) познатите схеми на масовото изкуство, предназначено да убива времето  

 

 12. Кое НЕ е причината поведението на екранните герои Джон и Грета в „Кино” да изглежда фалшиво и предвзето: 

А) социалната им принадлежност към класата на богатите      Б) изкуственият идиличен декор 

В) посредствеността на актьорската игра                                        Г) мелодраматичността на сюжета

 

 13. С кое от направените предложения е неправилно да се допише изречението: В стихотворението „История” неприязненото отношение на Вапцаровия лирически „Аз” към историята се заявява чрез………………………………………… 

А) задаваните реторични въпроси и съпровождащите ги категорични констатации за истинския облик на историята 

Б) пределно реалистичното, граничещо с натурализъм, битоописание на делничния живот 

В) предизвикателното, директно и в известна степен провокативно начално обръщение към историята

 Г) представянето на историята като хищно чудовище, нуждаещо се от кървава плячка 

 

14. В „История” стиховете: „Живот ли бе да го опишеш?/ Живот ли бе да го разровиш?” са изградени със средствата на: 

А) реторично обръщение           Б) епитети       В) сравнения         Г) синтактичен паралелизъм

 

 15. Концепцията на Вапцаров за историята е перифразирана в твърдението: 

А) историята трябва да предава повседневната човешка драма 

Б) познаването на историята е гаранция за успешното бъдеще на нацията 

В) по своя метод историята е тълкуване на факти и документи 

Г) историята съхранява обществения опит 

16. Кое от предложените твърдения е основателно тълкувание на констатацията от началото на стихотворението „Завод”( „Завод. Над него облаци от дим./ Народът прост,/ животът тежък, скучен, - / Живот без маска и без грим…”): 

А) За лирическия човек животът е прозаичен и отблъскващ поради ширещата се индустриализация. 

Б) За лирическия човек животът е безинтересен и сив поради бездуховността на околните.

 В) За лирическия човек животът е неудовлетворяващ и безрадостен поради всекидневната делнична проза и грозота. 

Г) За лирическия човек животът е неприветлив и грозен в резултат на собственото му елитарно самочувствие. 

 

17. Стилистичните средства, употребени в стиховете от „Завод”: „Една ръка изхвърли на боклука/ идилиите с синьото небе”, са: 

А) хипербола и епитет   Б) анафора и перифраза   В) синекдоха и метафора  Г) литота и инверсия 

 

18. Коя от изброените цитатни характеристики на бленувания живот, представен в стихотворението „Сън”, е най-пълноценен израз на човешката реабилитация: 

А) „В завода ти, Лори, си надзирател/ и казваш: „Днеска искам триста болта!”/ „Добре, Лори, отлично мой приятел!”/ И двамата се смееме доволни.” 

Б) „И дишаш, дишаш толкова свободно!/ И сам не вярваш, че това си ти.” 

В) „Войната свършена…(…)/ И всичко е във нашата ръка…” 

Г) „… уж същия завод, машини същи,/ но частите им блеснали – злато!” 

 

19. В борбата е безмилостно жестока лирическият човек изрича думите: „Какво тук значи някаква си личност?!”. Те напомнят реплики, изказани от:

 А) Ботевия лирически герой от „Майце си”              Б) поп Андрей от „Септември” на Гео Милев  

В) Кочо от „Епопея на забравените”                             Г) лирическия говорител от „Черна песен” 

 

20. Стихотворението „Прощално” има адресат: 

А) българския народ   Б) другарите на Вапцаров   В) майката на поета   Г) съпругата

 

от vili199 на 07 мар 2018
посочени теми: Тест

0

отговора

10

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 12-ти клас по Литература
Тест по български език и литература за зрелостници
матура тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тестът се сътои от 32 въпроса по БЕЛ, всеки от които само с по един верен отговор.
(Лесен)
32
49
1
7 мин
05.12.2013
Тест по БЕЛ за матури, входни и изходни нива, класни и др.
матура тест по Литература за Ученици от 12 клас
Тестът проверява усвоените знания по правопис, граматика и литература. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
11
70
1
1 мин
14.08.2014
» виж всички онлайн тестове за ученици от 12-ти клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Човекът и неговите ценности в творчеството на Никола Вапцаров

29 апр 2006
·
2,562

Вапцаровите понятия върху основните екзистенциални ценности – вяра, живот, труд, машина, романтика, човек, личен подвиг, родина, свят, изкуство, история, се утвърждават в полемична борба с властващите в живота и литературата представи.
 

Урок за сказание, предание, легенда и сага

13 дек 2007
·
154

Сказание е общо родово понятие. То обединява различни фолклорни произведения, които смесват в себе си исторически факти и тяхната фантастична интерпретация. Сказанието се дели на няколко жанра - предание, легенда и сага...
 

Митът за изгубената родина в поезията на Яворов

07 яну 2009
·
495

Митът за изгубената родина в поезията на Яворов В българската литература няма по-страдален и мъченически образ от П.К.Яворов. В неговата биография и съдба си дават среща всички противоречия на епохата...
 

Новата българска литература- събития и факти

23 ное 2010
·
403

Териториалните знаци на родината са: белий Дунав лей, Черно море, горда Стара планина, Марица, тракийска равнина, Вардар, Рила, Охридски вълни. В историята тази територия е била още по-обширна - до чукарите Карпатски и стените Цариградски. Сегашният...
 

Никола Йонков Вапцаров

03 дек 2012
·
29

Основни характеристики в творчеството на Никола Вапцаров. Разглеждане на лирическия герой в неговото творчество. Основни мотиви в поезията и новаторство. Анализ на някои стихотворения -Вяра, Писмо, Песен за човека, Завод, Сън, Кино и др....
 

Упражнение за матура по литература


Задачи за матурата по новия формат. Алгоритъм за създаване на теза към 33. Задача от примерния тест за държавния зрелостен изпит...
 

Tеми за държавен изпит по БЕЛ за 12-ти клас


Tрагичната визия на "Хиляди души разбити" в поезията на Смирненски (Децата на града) в поезията на Смирненски човекът е видян в битието си на месия и създател на новия социален ред, но и в битието си на жертва на един груб, несправедлив и суров свят...
 

Яворов - информация, тест


Материалът се отнася до биографията и творчеството на Яворов, изучавана в 11-ти клас...
 

Изходно ниво по Литература за 8-ми клас за упражнение


Това е тест за упражнение по литература, обобщаващ материала по Литература от 8-ми клас...
 

Материали за матура по БЕЛ


Материалът съдържа полезна и сбита информация, покриваща всички изучавани автори за матура....

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Даниела Михайлова
преподава по Литература
в град Ямбол
с опит от  10 години
226 18

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения