Преглед на домашна работа

Бал на мишките - схема за онагледяване

Може ли да ми кажете каква е мелодията на песента "Бал на мишките" и схема как да я онагледя

0

отговора

2

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Бременност без пушене


Обобщение и препоръки – на обучаваните да се предоставят материали, с които да задълбочат знанията си. Преподавателят може да остави координати за връзка при нужда от съвет, за да бъде бременността най-светлият период в живота им...
 

Методи за управлението на учебната дейност на ученика в обучението по математика в 1-4клас


Ако стриктно се спазва даден алгоритъм и точно се извършат предписаните операции, може да се реши дадена задача механично, т.е без лицето да я разбира. Това се постига благодарение точността на алгоритмичното предписание...
 

Смисълът на образованието


Образование, замисляйки се върху това понятие в съзнанието изникват три думи – цивилизация, еволюция и може би революция. Защо ли? самото образование е в основата на цивилизацията ни. Тя е немислима без него...
 

Може ли машината екзаминатор да замени учителя?


Машините са неизменна част от ежедневието на човека в наши дни. Те вече могат да изземат голяма част от функциите, които преди един човек е трябвало да изпълнява сам...
 

Лекции по техника на говора


Техниката на говора е специфична област от логопедията. Тя създава навици при дишането, дикцията и постановката на гласа. Трябва да се постигне максимален синхрон при дишане и артикулация, за да може от всеки глас да се извлече най-доброто звучене...
 

Методика на обучението по български език като наука. Обект и предмет на МОБЕ. Методи на изследване в МОБЕ. Връзката на МОБЕ с други науки


МОБЕ – лингво-дидактическа дисциплина, която не може да бъде отъждествена с лингвистиката, нито пък с дидактиката или с теорията на възпитанието. Тя е едновременно и теория на обучението по бълг. език и практико-приложна наука....
 

Как искам да осъществя обучението по Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1- 4 клас?


Материалът представлява курсов проект по консруктивно - техническа и битова дейност в началното училище. Може да бъде полезен на студенти от Тракийския университет в Стара Загора...
 

Правна уредба на средното образование в България pro

03 фев 2014
·
4
·
10.00 лв.

Настоящия реферат може да ви запознае с най-важните наредби, разпоредби, закони и пр. от редица правни документи, касаещи средното образование в България...
 

Училището като организация


Вече не е достатъчно само задоволяването на всяко дете още от най-ранна възраст с определени знания, от които то ще може да черпи за бъдещето. Всеки един човек трябва да се научи, да учи през целия си живот, да умножава знанията си, да развива...
 

Методика на чуждоезиковото обучение


Методиката на ЧЕО представлява теоретична и приложна дисциплина и е едно от приложенията на лингвистиката, психолингвистиката, дидактиката...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната