Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Изпарение влажност и валежи

На кои процеси в атмосферата и взаимовръзки в системата Земя се дължат изброените факти

от neshe.golesh на 14 ное 2017
не са посочени теми

0

отговора

3

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Състав на атмосферата

01 юли 2008
·
83

Атмосферата се състои от О2 и N2 и още някои химични елементи. Съдържанието на О2 е 30%, а на N2 – 70%. Концентрацията им е еднаква навсякъде.
 

Климат на България

12 яну 2009
·
61

Климатът представлява природно явление,възникнало при тясното взаимодействие между радиационите,циркулационните и физикогеографските процеси в дадено място или територия. Той е много годишен режим на времето и важен компонент на географската среда...
 

Обобщени методи в климатологията...

24 авг 2009
·
20

При изучаване на атмосферните и хидросверните явления и зависимите от тях биосферни явления се прилагат два обобщени метода на изследване...
 

Метеорологични мрежи

24 авг 2009
·
31

атм. и хидр. явления са обект на наблюдение и изследване от дълбока древност, но необходимостта от регулярни набл. и изсл. организирани и поддържани от държ. и м/ународни институции е осъзната неотдавна в средата на 19в....
 

Планове на уроци по география

23 ное 2009
·
147

Примерни протоколи за педагогическа практика по география четвърти курс...
 

Същност на понятието морфоструктура

28 мар 2010
·
32

Геотектурите са най-всеобхватните земеформи с планетарно значение, чието възникване и еволюция се диктува преди всичко от геотектонските процеси: океански или морски дъна, континентални масиви, континентални фрагменти и пр...
 

Методи в изследване на географското пространство

26 юни 2011
·
60

Системния анализ позволява по задълбочено да се вникне в същността на географските обекти и процеси, като цялост, като структури и като поведение. Да се получат задълбочени научни знания за природата...
 

Климатични пояси


Понятието "климат" датира отпреди повече от 22 века, като съдържанието му непрекъснато се е променяло. Във всички случаи обаче под "климат" се е разбирало и се разбира някакво обобщено състояние на атмосферата на дадено ...
 

Влияние на ендогенните процеси за формиране на едрите земеповърхни форми

26 мар 2012
·
64

Ендогенни са тези процеси, чието протичане е свързано със строежа, движенията и взаимодействието на материята под повърхността на земното тяло....
 

Географско обяснение на риска и рисковите процеси в съвременния свят

04 фев 2013
·
34

Рискът е явление, при което процеси от социално-икономически или екологичен характер имат неясен краен резултат, но най-често води до сериозни загуби на материални и човешки ресурси...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната