Преглед на домашна работа

Домашна Работа по Физика моля помогнете спешно е.

1.Цилиндър плава на границата между 2 несмесващи се течности с плътности ρ и 2ρ определете плътноста на цилиндъра ако 1/4 от обема му се намира над границата.

2. За повишаване на температурата на къс от руда с маса m=200g с Δt=40 ºC е необходимо количество топлина Q=4kJ. Колко е спесифичния топлинен капацитет на рудата.

3.При изохорен процес с дадена маса на идеален газ температурата нараства с ΔT=150K,а налягането нараства 4 пъти.Колко е началната температура на газа?

Моля помогнете това е за утре.

от stanislav.dobrev.980 на 22 юни 2017
посочени теми: домашна работа

0

отговора

7

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 10-ти клас по Физика
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
34
1
11.08.2014
Тест по физика за 10 клас на тема: Фотолектричен ефект
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
В теста са включени въпроси върху изучавания материал за фотоелектричен ефект. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
50
1
25.06.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 10-ти клас по физика
Mатериали в помощ на домашната
 

Годишен преговор по физика

06 юни 2008
·
245

Електролити, Постоянен електричен ток, Ток в различни среди, Магнетизъм.
 

План по физика


Спектър на светлината - зависимостта на интензитета на светлината от дължината на светлинната вълна...
 

Термодинамични процеси


Целта на мултимедийният продукт е да привлече вниманието на учениците към учебния процес и улесни възприемането на материала....
 

Изопроцеси


Изотермен процес. Закон на Бойл-Мариот. Изотермен процес в живота...
 

Изопроцеси


Строеж на газовете. Газ – това е най-разпространеното агрегатно състояние на веществото – междузвездното вещество, звездите, атмосферата...
 

Проводници


Проводници – вещества, съдържащи голямо количество свободни електрически заредени частици. Наелектризиране чрез допир...
 

Мокрене


Мокренето е разтичане на течност върху твърда подложка. Дължи се на междумолекулното взаимодействие на границата между три среди: твърда, течна и газова...
 

Топлообмен


Топлообменът е физичен процес, при който се осъществява пренос на топлина от тяло с по-висока към тяло с по-ниска температура. Може да се осъществи посредством топлопроводност (при твърди тела), конвекция (при флуиди) и лъчение....
 

Изо процеси


Изотермен процес. Термодинамичен процес, при който температурата на дадена маса газ остава постоянна с времето, се нарича изотермен процес...
 

Радиоактивност


Пред вас е една нова форма за домашна работа. В нея има въпроси и задачи, с които трябва да се справите, след като прочетете учебния материал в съответния урок...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения