Преглед на домашна работа

Домашна Работа по Физика моля помогнете спешно е.

1.Цилиндър плава на границата между 2 несмесващи се течности с плътности ρ и 2ρ определете плътноста на цилиндъра ако 1/4 от обема му се намира над границата.

2. За повишаване на температурата на къс от руда с маса m=200g с Δt=40 ºC е необходимо количество топлина Q=4kJ. Колко е спесифичния топлинен капацитет на рудата.

3.При изохорен процес с дадена маса на идеален газ температурата нараства с ΔT=150K,а налягането нараства 4 пъти.Колко е началната температура на газа?

Моля помогнете това е за утре.

от stanislav.dobrev.980 на 22 юни 2017
посочени теми: домашна работа

0

отговора

7

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 10-ти клас по Физика
Тест по физика за 10 клас на тема: Фотолектричен ефект
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
В теста са включени въпроси върху изучавания материал за фотоелектричен ефект. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
49
1
25.06.2013
Изходен тест по физика 10 клас
изходен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Изходен тест по физика 10 клас Съдържа 10 въпроса от учебния материал подходящ за изходно ниво....
(Труден)
10
288
2
14.06.2012
» виж всички онлайн тестове за ученици от 10-ти клас по физика
Mатериали в помощ на домашната
 

Годишен преговор по физика

06 юни 2008
·
242

Електролити, Постоянен електричен ток, Ток в различни среди, Магнетизъм.
 

План по физика


Спектър на светлината - зависимостта на интензитета на светлината от дължината на светлинната вълна...
 

Термодинамични процеси


Целта на мултимедийният продукт е да привлече вниманието на учениците към учебния процес и улесни възприемането на материала....
 

Изопроцеси


Изотермен процес. Закон на Бойл-Мариот. Изотермен процес в живота...
 

Изопроцеси


Строеж на газовете. Газ – това е най-разпространеното агрегатно състояние на веществото – междузвездното вещество, звездите, атмосферата...
 

Проводници


Проводници – вещества, съдържащи голямо количество свободни електрически заредени частици. Наелектризиране чрез допир...
 

Мокрене


Мокренето е разтичане на течност върху твърда подложка. Дължи се на междумолекулното взаимодействие на границата между три среди: твърда, течна и газова...
 

Топлообмен


Топлообменът е физичен процес, при който се осъществява пренос на топлина от тяло с по-висока към тяло с по-ниска температура. Може да се осъществи посредством топлопроводност (при твърди тела), конвекция (при флуиди) и лъчение....
 

Изо процеси


Изотермен процес. Термодинамичен процес, при който температурата на дадена маса газ остава постоянна с времето, се нарича изотермен процес...
 

Радиоактивност


Пред вас е една нова форма за домашна работа. В нея има въпроси и задачи, с които трябва да се справите, след като прочетете учебния материал в съответния урок...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения