Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

каус по бизнес право ДО в НБУ

КАЗУС по БИЗНЕС ПРАВО ( ДО) Притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт подал заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ ) за разрешаване на реклама на лекарствен продукт, която била предназначена за населението. Към заявлението приложил изискуемите по чл.251,ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина : проект на рекламата, литературни източници на използваните цитати , таблица и документ за платена такса по тарифата за таксите, които се събират по закона. Експертният съвет по рекламата изготвил експертиза по проекта и становище до изпълнителния директор на ИАЛ. В едномесечен срок от представяне на заявлението , заедно с приложенията, посочени по-горе, изпълнителният директор на ИАЛ не издал заповед за разрешаване на рекламата, нито мотивиран отказ за разпространението й. Въпроси : 1. Следва ли да се приеме, че е налице мълчалив отказ за разрешаване на рекламата,който следва да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс ( АПК) ? 2. Какви лекарствени продукти могат да се рекламират пред населението ? 3. Какви са изискванията към съдържанието на рекламата на лекарствен продукт съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ? 4. Каква е санкцията за реклама на лекарствен продукт в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ?

0

отговора

13

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 3-ти курс по Право
Тест по училищно законодателство
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тест предназначен, за студенти от педагогическите специалности. Обхваща дисциплината училищно законодателство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
38
1
2 мин
21.03.2013
Тест по вещно право
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по вещно право в трети курс на РУ "Ангел Кънчев". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
23
113
1
4 мин
14.03.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 3-ти курс по право
Mатериали в помощ на домашната
 

Казуси по гражданскоправни науки

15 авг 2007
·
1,244

Казуси по гражданскоправни науки, падали се на държавен изпит през 2006-2007 година.
 

Може ли юридическо лице да бъде ликвидатор при доброволна ликвидация

22 мар 2008
·
188

ИЗПИТЕН КАЗУС ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО. Предназначен за студенти по бизнесадминистрация.
 

Концесии - казус по международно търговско право

18 авг 2008
·
301

•Обяснете същността и посочете видовете чуждестранни инвестиции съгласно българското право. •Посочете източници на правната уредба на чуждестранните инвестиции.
 

Съдебна практика по ЗЮЛНЦ

19 апр 2010
·
26

Съдържа решения на върховните съдилища, касаещи регистрацията и статута на юридическите лица с нестопанска цел...
 

Обща характеристика на Общинския съвет и актове, които той издава

22 окт 2011
·
34

Общинския съвет е орган на местното самоуправление на територията на съответната община. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет се състои от общински съветници, избрани пряко от населението на общината...
 

Може ли от онлайн продавач да се търси отговорност за дефектни стоки?

23 апр 2012
·
52

Кой ще заплати щетите, причинени от дефектен продукт, закупен онлайн? Казусът описва подробно отговорите на двата въпроса, най вече в случайте на онлайн пазаруването и дефектните стоки...
 

Основи на правото

10 яну 2013
·
45

Работата е използвана в курс по Маркетинг дистанционна форма на обучение през 2012 година...
 

Заявление за получаване на уникални номера на болнични листове

25 апр 2016

Моля, на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, лечебно заведение...
 

Предмет и система на ОТП като обществена наука. ОТП в системата на правните науки

16 окт 2016
·
4

Познанието е два вида: емпирично и общо. Емпирично: всеки човек придобива в процеса на своята социализация. Границите се определят с пълнолетието...
 

Казуси по публичноправни науки за държавен изпит

24 мар 2017
·
27

Материала включва казуси по публичноправни науки за държавен изпит, които са решавани на семинари за подготовка за държавен изпит...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения