Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

каус по бизнес право ДО в НБУ

КАЗУС по БИЗНЕС ПРАВО ( ДО) Притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт подал заявление в Изпълнителната агенция по лекарствата ( ИАЛ ) за разрешаване на реклама на лекарствен продукт, която била предназначена за населението. Към заявлението приложил изискуемите по чл.251,ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина : проект на рекламата, литературни източници на използваните цитати , таблица и документ за платена такса по тарифата за таксите, които се събират по закона. Експертният съвет по рекламата изготвил експертиза по проекта и становище до изпълнителния директор на ИАЛ. В едномесечен срок от представяне на заявлението , заедно с приложенията, посочени по-горе, изпълнителният директор на ИАЛ не издал заповед за разрешаване на рекламата, нито мотивиран отказ за разпространението й. Въпроси : 1. Следва ли да се приеме, че е налице мълчалив отказ за разрешаване на рекламата,който следва да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс ( АПК) ? 2. Какви лекарствени продукти могат да се рекламират пред населението ? 3. Какви са изискванията към съдържанието на рекламата на лекарствен продукт съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ? 4. Каква е санкцията за реклама на лекарствен продукт в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ?

0

отговора

13

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 3-ти курс по Право
Тест по трудово право
тематичен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тематичен тест за проверка знанията на студенти по тази дисциплина. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
33
285
1
27.09.2012
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
29
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове за студенти от 3-ти курс по право
Mатериали в помощ на домашната
 

Казуси по гражданскоправни науки

15 авг 2007
·
1,249

Казуси по гражданскоправни науки, падали се на държавен изпит през 2006-2007 година.
 

Може ли юридическо лице да бъде ликвидатор при доброволна ликвидация

22 мар 2008
·
188

ИЗПИТЕН КАЗУС ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО. Предназначен за студенти по бизнесадминистрация.
 

Концесии - казус по международно търговско право

18 авг 2008
·
301

•Обяснете същността и посочете видовете чуждестранни инвестиции съгласно българското право. •Посочете източници на правната уредба на чуждестранните инвестиции.
 

Съдебна практика по ЗЮЛНЦ

19 апр 2010
·
26

Съдържа решения на върховните съдилища, касаещи регистрацията и статута на юридическите лица с нестопанска цел...
 

Обща характеристика на Общинския съвет и актове, които той издава

22 окт 2011
·
34

Общинския съвет е орган на местното самоуправление на територията на съответната община. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет се състои от общински съветници, избрани пряко от населението на общината...
 

Основи на правото

10 яну 2013
·
45

Работата е използвана в курс по Маркетинг дистанционна форма на обучение през 2012 година...
 

Заявление за получаване на уникални номера на болнични листове

25 апр 2016

Моля, на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, лечебно заведение...
 

Предмет и система на ОТП като обществена наука. ОТП в системата на правните науки

16 окт 2016
·
5

Познанието е два вида: емпирично и общо. Емпирично: всеки човек придобива в процеса на своята социализация. Границите се определят с пълнолетието...
 

Казуси по публичноправни науки за държавен изпит

24 мар 2017
·
32

Материала включва казуси по публичноправни науки за държавен изпит, които са решавани на семинари за подготовка за държавен изпит...
 

Може ли от онлайн продавач да се търси отговорност за дефектни стоки?

23 апр 2012
·
52

Кой ще заплати щетите, причинени от дефектен продукт, закупен онлайн? Казусът описва подробно отговорите на двата въпроса, най вече в случайте на онлайн пазаруването и дефектните стоки...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения