Преглед на домашна работа

Хидрокинетичен турбоагрегат (ХКТА)

Предназначение на хидрокинетичен турбоагрегат (ХКТА). Принцип на действие на хидрокинетичен турбоагрегат (ХКТА), предимства и недоста- тъци. Основни понятия при хоризонтално-осовите многороторни турбини за течаща вода. Технологична схема на ХКТА. Основни конструктивни елементи на многороторните турбини. Икономически, технологически и експлоатационно-технически показатели на хидроки- нетичен турбоагрегат (ХКТА). Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при монтаж и обслужване на хидрокинетичен турбоагрегат (ХКТА).

0

отговора

3

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната