Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Ефекти на фрагментацията върху местообитанията и видовете.

Ефекти на фрагментацията върху местообитанията и видовете. трябва ми информация по темата

0

отговора

8

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда

04 сеп 2007
·
152

Правото на достъп до информация е уредено най-общо в чл. 41 от Конституцията на Република България, приета през 1991 г.
 

Основи на екологията

22 ное 2009
·
1,986

Авторът се представя пред вас с 40 годишен стаж като учен в областта на екологията и с “актива” на над 200 научни публикации, между които 3 монографии /едната на английски език/ и 9 учебници и справочници по екология...
 

Екомониторинг

16 мар 2010
·
1,003

В настоящата книга се третират въпросите свързани със същността на еколого-икономическия мониторинг, принципите за неговото изграждане, задачи, цели, начин на функциониране и финансиране...
 

Негативното въздействие върху хидросферата и измененията в качествения състав на водите

16 ное 2010
·
49

Негативното въздействие върху хидросферата и измененията в качествения състав на водите се формира от антропогенната дейност, която се изразява в изменения в режима на водния отток, заустването на фекално-битови и промишлени отпадъчни води...
 

Държавен изпит по екология

03 фев 2011
·
1,746
·

Разработка на всички 62 въпроса за държавния изпит...
 

Оценка на въздействието върху околната среда

12 юли 2011
·
95

Оценката на въздействието върху околната среда е процес за установяване, анализиране, оценка и вземане на решение за възможните последствия от програми, проекти, обекти и дейности и техните практически алтернативи по отношение...
 

Лекционен материал по екология

16 окт 2011
·
718

Съдържанието на лекционния курс е разработено като са използвани много наши и чуждестранни литературни източници, нормативни документи, програми и стратегии на Република България...
 

Замърсяване и увреждане на почвите и въздействие върху екосистемите

10 фев 2015
·
80

Различни дейности на съвременното общество увреждат почвите и водят до необратими загуби в резултат на ерозията на почвата, локално и дифузно замърсяване и запечатването на повърхността на почвата...
 

Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020г.

16 май 2016
·
18

Общинската програма и планът за действие следва да се считат като отворена система, в която периодично да бъдат отразявани промените произтичащи от промяна на законодателството и приоритетите в региона...
 

Лекции за стандарт ISO 14001

28 яну 2013
·
64

Лекции и пълна подготовка за изпит за системи за управление на околната среда...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения