Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Трябва ми пример за едно от понятията в мениджмънта

Пример за едно от понятията ( не повече от 1 страница): 
- Социална отговорност
- Капиталистическа благотворителност
- Икономическа отговорност 
- Юридическа отговорност
- Етическа отговорност
- Етика в управлението
- Утилитарен подход към етиката
- Подход към етиката от гледна точка на правата
- Планиране
- Бюджет
- Мениджър
- Оперативни планове

1

отговор

13

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки
Amazing ! I just got Working Riot Point Generator for totally FREE ! Come and download this RP Generator too 
 
 
 
от borislav.stoyanov_6671 27.02.2015, потребител на 31
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Мениджмънт
Тест по управленски решения
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.
(Труден)
23
86
1
1 мин
30.09.2013
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
72
1
1 мин
11.10.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по мениджмънт
Mатериали в помощ на домашната
 

Бизнес етика


I. Увод Бизнес-етика-нормата и моралът в нея. II. Изложение Същност и специфични особености на бизнес-етиката. Видове отношения в бизнес пространството. Пространствени измерения на бизнес етиката. Основни етични принципи в бизнеса...
 

Анализ на управленческата структура на ЕТ "Мирса 93"


Структурата на фирмата маже да се разглежда от различни гледни точки в зависимост от целите на изследването-правен,организационен,управленски,производствен и др.От функционална гледна точка организацията е инструмент за постигане на поставените цели...
 

Конфликти в организацията


Въпросът за управление на конфликтите е много важен от гледна точка на компетенциите, които трябва да притежава един ръководител...
 

Планове и резюмета за изпит по Стратегическо Управление


Като източник са използвани учебника на М. Панова и нейните лекции...
 

Изпълнение и контрол на стратегиите


Стратегията, това е начинът за постигане на дадена цел. Стратегията е системен подход, който дава на организацията насока за развитие и гарантира балансираност на това развитие...
 

Eтични аспекти в мениджмънта

29 ное 2009
·
24

Науката, която изучава моралните съждения, отнасящи се до правилното или неправилното, доброто или злото от гледна точка на моралните ценности, е етиката...
 

Стопанско управление


Въпроси за държавен изпит за специалност Стопанско управление - ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Казус по организационно поведение

17 май 2010
·
45

Предложената хипотетична ситуация в Казус I има няколко решения според мен. От една страна, крайното решение би се водело от емоционалната гледна точка на човек. От друга страна, силният мениджър не би трябвало да се подлага на влиянието на емоциите...
 

Мениджмънт

31 май 2011
·
182

Лекции по мениджмънт за трети курс...
 

Стратегически мениджмънт

04 юли 2011
·
2,406

Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения