Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

това са темите, но нямам инфо в рамките до 4,5 страници

Обучение в сътрудничество; Обучение, базирано на игра; Разработване на портфолио; Компютърно-базирано обучение или  Мозъчна атака, дискусия, обсъждане са темите.Аз трябва да си избера една, но нямам информация за тях до 4,5 стр. търся помощ спешно!

0

отговора

22

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Педагогическа Психология


Неиздаден все още учебник по Педагогическа психология на проф. П.Николов от катедрата по Психология в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Учебникът покрива целия изучаван материал по дадения проблем.
 

Тренинг за придобиване на знания и умения срещу използването на упойващи вещества в горна училищна възраст


На всеки участник се раздава лист и химикал, на които се записват пет изречения започващи с думите “ Аз съм …..” и изброяват съответно пет свои качества.
 

Мозъчна атака и метод на асоциациите


Историята за възникването на метода "мозъчна атака" заема достойно място наред с раждането на великите идеи като ваната на Архимед, ябълката на Нютон...
 

Програма за СИП “Гражданско образование” Vклас


Часовете по учебната дисциплина Гражданско образование трябва да помогнат на учениците да умеят да приложат придобитите знания в класните стаи по различните учебни предмети, в динамичното ежедневие съобразно изискванията на новото време.
 

Девиантно поведение на подрастващи в рискова ситуация (дипломна концепция)


Психологическо изследване на агресията при децата в "новото време".
 

Ресоциализация не непълнолетни лишени от свобода

12 май 2008
·
740

Засегнати са основни психологически моменти по дейноста за ресоцализационната подкрепа.
 

Рационалност и мислене


Методическа разработка на урок по логика.Как трябва да протича урока, методология и поредност на действията на преподавателя. Рационалност и мислене, Извеждане на ново знание, Логически закони, Аналогия...
 

Методи на обучение


В специалната дидактическа литература съществува голямо разнообразие от мнения за същността на понятията “метод на обучение”, “техники за обучение”, “процедури”, “стратегии за обучение”....
 

Професионално развитие на предучилищния педагог


Ако раждането на живота е невъзможно без свещената мисия на майката, то развитието на живота е невъзможно без свещената мисия на учителя...
 

Отглеждане на цветя и животни вкъщи. Екологично възпитание.


Изграждане положително отношение на децата към природата, чрез усвояване знания, умения за взаимодействие и отговорност за опазването и чиста за бъдещите поколения. Екологичното възпитание формира екологична култура и екологично съзнание, съставна част...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения